Suvremena psihologija
Časopis za psihodijagnostičku teoriju i praksu kao i ostala područja psihologije

Contemporary Psychology
Journal for psychodiagnostic theory, practice and other fields of psychology

Glavni i odgovorni urednik: Zvjezdan Penezić

Predsjednik Savjeta: Goran Milas


Bibliografski podaci:
CODEN: SUPSFW
UDC 159.9
Printed ISSN 1331-9264
Online ISSN 2584-3052
doi.org/10.21465/sp

Nakladnik:
»Naklada Slap«
F. Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko, p.p. 78, Croatia
tel.: + 385 1 6281 774, 6284 001
E-mail: nslap@nakladaslap.com
https://www.nakladaslap.com

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com