SUVREMENA PSIHOLOGIJA
Glavni urednik: Zvjezdan Penezić

Bibliografski podaci:
CODEN: SUPSFW
UDK 159.9
Printed ISSN 1331-9264
Online ISSN 2584-3052
doi.org/10.21465/sp

Nakladnik/Publisher:
»Naklada Slap«
10450 Jastrebarsko, F. Tuđmana 33, p.p. 78
tel./fax: ++ 385 1 6281 774, 6284 001
e-mail: nslap@nakladaslap.com
http://www.nakladaslap.com


Cilj

Časopis SUVREMENA PSIHOLOGIJA namijenjen je psihodijagnostičkoj teoriji i praksi i općoj psihološkoj tematici.
Časopis Suvremena psihologija usmjeren je na objavljivanje kvalitetnih članaka iz različitih područja psihologije, a primarno iz područja psihološke procjene i primijenjene psihologije. Uredništvo i časopis zaprimaju priloge koji odražavaju i sam naziv časopisa – priloge koji istražuju suvremena, nova, inventivna i manje poznata područja kojima se bavi psihologija i srodne znanosti.


Bibliografski podaci

Suvremena psihologija
CODEN: SUPSFW
UDK 159.9
Printed ISSN 1331-9264
Online ISSN 2584-3052
doi.org/10.21465/sp
E-mail: suvremena@nakladaslap.com


Povijest

Časopis Suvremena psihologija kontinuirano se objavljuje od 1998. godine i kao službeno glasilo Hrvatskog psihološkog društva. Pokrenuo ga je prvi urednik časopisa Krunoslav Matešić, nastavio Predrag Zarevski, a sadašnji urednik je Zvjezdan Penezić. Gost urednik 2019. godine bio je Goran Milas.

Od 2020. časopis Suvremena psihologija objavljuje se i u tiskanom i u online formatu.

Časopis Suvremena psihologija namijenjen je psihodijagnostičkoj teoriji i praksi kao i ostalim područjima psihologije.


Copyright ©

Nijedan dio ovog časopisa ne smije se umnožiti, fotokopirati niti reproducirati na bilo koji način bez pismenog dopuštenja izdavača.
Smjernice o zaštiti autorskih prava za autore
Predavanjem rukopisa autor potvrđuje i jamči u svoje i u ime koautora da je vlasnik autorskih prava predanog članka, uključujući slike, fotografije, crteže, planove, zemljopisne karte i tablice te da članak i njegov sadržaj ne krše prava treće osobe. Autor će, po prihvaćanju članka za objavljivanje, prenijeti nakladniku ekskluzivna prava za tisak i distribuciju članka i njegova sadržaja u pisanom, elektroničkom ili drugom obliku, u časopisu ili drugim nezavisnim publikacijama, bez ograničenja broja primjeraka, oblika ili područja distribucije. Prava se prenose na trajanje copyrighta prema definiciji međunarodnog prava.


Pretplata

Godišnja pretplata: pojedinci u Hrvatskoj - 70 kn; pojedinci u inozemstvu - € 25; institucije u Hrvatskoj - 140 kn; institucije u inozemstvu - € 35; pojedinačni broj - 30 kn; potpisnici Ugovora o korištenju psihologijskih mjernih instrumenata - 50 kn . Privredna banka: “Naklada Slap” 2340009-1110355587 (tuzemni). Privredna banka Zagreb dd. SWIFT CODE: PBZGHR 2x (inozemni) IBAN: HR73 2340 0091 1103 5558 7

Tisak: Naklada Slap, Jastrebarsko, Croatia

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com