Suvremena psihologija, Vol. 17, Br. 1, 2014


Sadržaj Puni tekst
Razvoj upitnika nepoželjnog organizacijskog ponašanja za studentsku populaciju (str. 5- 20 ) hrvatskipdf
Development of a Counterproductive Work Behavior Questionnaire for Student Population (str. 5- 20 )
Andrea Tomšić, Željko Jerneić, Maša Tonković Grabovac
Izvorni znanstveni članak
Usporedba rezultata pristupnika iz različitih dijalektalnih regija na zadacima vezanim uz tekstove pisane čakavskim narječjem na ispitu državne mature iz hrvatskog jezika (str. 21- 34 ) hrvatskipdf
Comparison of Results of Candidates from Different Dialectal Regions on Items Related to the Texts Written in Čakavian Dialect in Croatian Language State Final Examination (str. 21- 34 )
Josip Šabić
Izvorni znanstveni članak
Upozorenje o lažiranju odgovora u upitniku ličnosti: Jesu li upozoreni ispitanici iskreniji? (str. 35- 52 ) hrvatskipdf
Warning against Faking on Personality Questionnaire: Are Warned Participants More Honest? (str. 35- 52 )
Maja Parmač Kovačić, Zvonimir Galić, Lea Andreis
Izvorni znanstveni članak
The Predictive Role of Self-Compassion on Social Well-Being in Turkish University Students (str. 53- 62 ) engleskipdf
Uloga samosuosjećanja u predviđanju društvene dobrobiti studenata u Turskoj (str. 53- 62 )
Umran Akin
Izvorni znanstveni članak
Individual and Social Factors Related to Students’ Academic Achievement and Motivation for Learning (str. 63- 79 ) engleskipdf
Individualni i društveni faktori vezani uz školski uspjeh učenika i motivaciju za učenje (str. 63- 79 )
Mia Marić, Marija Sakač
Izvorni znanstveni članak
Razvoj i primjena istraživačkih ljestvica rizičnih ponašanja mladih (str. 81- 92 ) hrvatskipdf
The Development and Application of Research Scales on High-Risk Behaviours in Youths (str. 81- 92 )
Mirjana Radetić-Paić
Pregledni rad

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com