Suvremena psihologija, Vol. 13, Br. 1, 2010


Sadržaj Puni tekst
Kvantitativno-relacijsko prosuđivanje hrvatske djece i adolescenata: Psihometrijska analiza i razvojne osobitosti (str. 5- 25 ) hrvatskipdf
Quantitative-Relational Thought of Croatian Children and Adolescents: Psychometric Analysis and Developmental Specificities (str. 5- 25 )
Mislav Stjepan Žebec, Petar Fabijanić, Iva Prvčić
Izvorni znanstveni članak
Early Child Personality Ratings Predicting Developmental Outcomes in the Last Pre-School Year (str. 27- 45 ) engleskipdf
Procjena ličnosti u ranom djetinjstvu kao pokazatelj razvojnih obilježja u posljednjoj predškolskoj godini (str. 27- 45 )
Maja Zupančič, Anja Podlesek
Izvorni znanstveni članak
Evaluacija sfernog i heksagonalnog modela strukture interesa u hrvatskim i srpskim uzorcima (str. 47- 62 ) hrvatskipdf
Evaluation of Spherical and Hexagonal Models of Interest Structure In Croatian and Serbian Samples (str. 47- 62 )
Iva Šverko, Vladimir Hedrih
Izvorni znanstveni članak
Osobne i kontekstualne odrednice roditeljskog ponašanja (str. 63- 81 ) hrvatskipdf
Personal and Contextual Determinants of Parenting (str. 63- 81 )
Ivana Macuka
Izvorni znanstveni članak
Nadgledanje razumijevanja ekspozitornog teksta: Uloga percipiranog interesa i poznatosti teme (str. 83- 96 ) hrvatskipdf
The Role of Perceived Interest and Domain Familiarity in Expository Text Comprehension Monitoring (str. 83- 96 )
Igor Bajšanski
Izvorni znanstveni članak
Od djevojačkih rukopisnih bilježnica do bloga (str. 97- 112 ) hrvatskipdf
From Girls’ Journals to Blogs (str. 97- 112 )
Mirjana Duran
Izvorni znanstveni članak
Što se mjeri pod pojmom rodnih uloga? Pregled i evaluacija skala rodnih uloga i stavova o rodnim ulogama (str. 113- 135 ) hrvatskipdf
What Is Measured Under The Concept of Gender Roles? The Review and Evaluation of Gender Role Scales and Attitudes toward Gender Roles Scales (str. 113- 135 )
Ivana Jugović
Pregledni rad
Socijalna distanca građana Hrvatske prema narodima s područja bivše Jugoslavije s obzirom na vrijeme i neka socio-demografska obilježja (str. 137- 154 ) hrvatskipdf
Social Distance of Croatian Citizens Towards Ex Yugoslav Nationalities with Respect to Time and Some Socio-Demographic Characteristics (str. 137- 154 )
Gordana Vujević Hećimović, Senka Brajović, Ksenija Ilin
Stručni rad

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com