Suvremena psihologija, Vol. 13, No. 1, 2010, 27-45


Izvorni znanstveni članak

Procjena ličnosti u ranom djetinjstvu kao pokazatelj razvojnih obilježja u posljednjoj predškolskoj godini


Maja Zupančič - Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
Anja Podlesek - Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Puni tekst (engleski, str.27-45).pdf


Sažetak
Istraživanje je proučavalo valjanost procjene ličnosti trogodišnje djece (N = 253) od strane roditelja i predškolskih odgajatelja u objašnjenju njihova socijalnog ponašanja i inteligencije dvije godine poslije. Uključili smo i roditeljske varijable (obrazovanje, stil roditeljstva) i dob djetetova ulaska u predškolski sustav, ali nisu značajno utjecali na djetetov ishod. Smanjeni modeli sa značajnim prediktorima objašnjavaju 14, 7, 16 i 2% varijance u izvješću odgajatelja o socijalnoj kompetenciji djeteta, internalizirajućem ponašanju, eksternalizirajućem ponašanja i u neverbalnoj inteligenciji. Rana procjena ličnosti predviđala je kasnija obilježja djece predškolske dobi. Marljivost/otvorenost djece prema procjenama odgajatelja povezani su sa socijalnom kompetencijom i niskom incidencijom eksternalizirajućeg ponašanja u vrtiću, a procjene ekstraverzije/emocionalne stabilnosti negativno su korelirane s internalizirajućim, ali pozitivno s eksternalizirajućim ponašanjem djeteta. Posljednje je također povezano s niskom razinom ugodnosti koju su uočili odgajatelji. Roditeljska ocjena dječje ekstraverzije predviđala je niske razine internalizirajućeg ponašanja u vrtiću, a njihove percepcije savjesnosti predviđale su inteligenciju djeteta dvije godine poslije.

Ključne riječi
predškolska djeca, ličnost, socijalno ponašanje, inteligencija, longitudinalna predviđanja© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com