Suvremena psihologija, Vol. 13, No. 1, 2010, 83-96


Izvorni znanstveni članak

Nadgledanje razumijevanja ekspozitornog teksta: Uloga percipiranog interesa i poznatosti teme


Igor Bajšanski - Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka

Puni tekst (hrvatski, str.83-96).pdf


Sažetak
Tijekom nadgledanja razumijevanja teksta, metakognitivne procjene o razumijevanju teksta formiraju se na temelju različitih vrsta dostupnih znakova. Dvije vrste takvih znakova jesu i percipirani interes i percepcija poznatosti sadržaja teksta. Cilj je ovoga istraživanja bio ispitati povezanost procjena o interesu i poznatosti teme teksta s metakognitivnim procjenama formiranim tijekom nadgledanja razumijevanja ekspozitornog teksta. U istraživanju je sudjelovalo 69 studenata psihologije. Sudionici su čitali 6 ekspozitornih tekstova. Nakon čitanja svakog teksta, a prije rješavanja zadataka za ispitivanje razumijevanja, sudionici su procijenili kakva će im biti izvedba na tim zadacima. Nakon rješavanja zadataka za ispitivanje razumijevanja ispitanici su procijenili uspješnost rješavanja zadataka. Osim ovih metakognitivnih procjena prikupljene su i procjene interesa i poznatosti teme prije i nakon čitanja teksta. Analiza intraindividualnih korelacija između različitih procjena i izvedbe na zadacima razumijevanja pokazala je da su metakognitivne procjene u većoj mjeri povezane s procjenama interesa i poznatosti teme nego s izvedbom na zadacima za ispitivanje razumijevanja. Dobivene su više korelacije između metakognitivnih procjena i procjena poznatosti teme nego između metakognitivnih procjena i procjena interesa. Dobiveni rezultati upućuju na to da iako se i procjene izvedbe i procjene uspješnosti u određenoj mjeri temelje na percipiranom interesu i poznatosti teme, njihova je uloga važnija kod procjena izvedbe.

Ključne riječi
ekspozitorni tekst, metakognicija, nadgledanje razumijevanja, metakognitivne procjene© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com