Contemporary Psychology, Vol. 12, No. 2, 2009


Table of contents Full text
Spolne razlike u (meta) kognitivnim i motivacijskim čimbenicima razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji (page 229- 242 ) croatianpdf
Gender Differences in (Meta)Cognitive and Motivational Factors of Text Comprehension of Adolescents in Croatia and Slovenia (page 229- 242 )
Svjetlana Kolić-Vehovec, Sonja Pečjak, Barbara  Rončević Zubković
Original scientific paper
Struktura raspoloženja, tehnike samoregulacije i ličnost (page 243- 256 ) croatianpdf
Mood Structure, Self-Regulation Techniques and Personality (page 243- 256 )
Fanika  Mihaljević
Original scientific paper
(Meta)kognitivni i motivacijski prediktori razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji (page 257- 270 ) croatianpdf
(Meta)Cognitive and Motivational Predictors of Text Comprehension of Adolescents in Croatia and Slovenia (page 257- 270 )
Sonja Pečjak, Svjetlana Kolić-Vehovec, Barbara  Rončević Zubković, Neža Ajdišek
Original scientific paper
Spolne razlike u taktikama manipulacije – Istraživanje parova blizanaca (page 271- 281 ) croatianpdf
Sex Differences in Manipulation Tactics – Study of Twin Pairs (page 271- 281 )
Ana Butković, Denis Bratko
Original scientific paper
Implikacije primjene standardnih korelacijskih statističkih postupaka na normativnim i ipsatiziranim rezultatima mjerenja emocija (page 283- 296 ) croatianpdf
Implications of the Application of Standard Correlational Procedures on Normative and Ipsatized Scores in Emotion Research (page 283- 296 )
Dina Šverko
Original scientific paper
Fokus regulacije u ranoj odrasloj dobi i retrospektivni izvještaji o roditeljskom ponašanju (page 297- 307 ) croatianpdf
Regulatory Focus in Young Adults and Recalled Parental Behavior (page 297- 307 )
Irma Brković
Original scientific paper
Važnost socijalnog konteksta za kognitivni razvoj predškolske djece – Usporedba kognitivne uspješnosti djece koja odrastaju u različitom obiteljskom i institucionalnom okruženju (page 309- 322 ) croatianpdf
The Importance of Social Context for the Cognitive Development of Preschool Children – Comparison of Cognitive Outcomes of Children Growing Up in Different Family and Institutional Environments (page 309- 322 )
Renata Miljević-Riđički, Tea Pavin Ivanec
Review
Od specifičnih reakcija do agregiranih dimenzija ličnosti: procjena gornje granice heritabilnosti u funkciji širine konstrukta (page 323- 338 ) croatianpdf
From Specific Reactions to Aggregated Dimensions of Personality: Familial Aggregation Estimate in the Function of Construct Width (page 323- 338 )
Tena Vukasović, Denis Bratko, Ana Butković
Review
Istraživanja izloženosti višestrukom zlostavljanju u djetinjstvu (page 339- 354 ) croatianpdf
Studies on Exposure to Multiple Maltreatment in Childhood (page 339- 354 )
Kristina Sesar
Review
Programi za poticanje emocionalne i socijalne kompetentnosti kod djece i adolescenata (page 355- 371 ) croatianpdf
Programmes for Enhancing Emotional and Social Competencies in Children and Adolescents (page 355- 371 )
Radenka Munjas Samarin, Vladimir Takšić
Review
Aspergerov sindrom u dječjoj dobi (page 373- 390 ) croatianpdf
Asperger Syndrome in Childhood (page 373- 390 )
Sanja Šimleša, Marta  Ljubešić
Review
Pokušaj validacije Adaptirane Lexington skale privrženosti kućnim ljubimcima (page 391- 405 ) croatianpdf
An Attempt to Validate the Adapted Lexington Attachment to Pets Scale (page 391- 405 )
Jelena Levačić
Review
Factor Analysis of Posttraumatic Stress Disorder in Children Experienced Earthquakes in Turkey (page 407- 424 ) englishpdf
Faktorska analiza posttraumatskog stresnog poremećaja u Turskoj kod djece koja su doživjela potrese (page 407- 424 )
Sefa Bulut
Review
Novi podaci za provjeru valjanosti serije testova domino (page 425- 435 ) croatianpdf
New Data for the Validity Evaluation of the Domino Test Series (page 425- 435 )
Ana  Ćosić, Krunoslav Matešić
Review

© Naklada Slap, with you since 1985. All rights reserved.
Kontakt: Head office

NAKLADA SLAP d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Branch office

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com