Contemporary Psychology, Vol. 21, No. 2, 2018


Table of contents Full text
Efekti dobi na međusobni odnos verbalnih i neverbalnih sposobnosti te emocionalne inteligencije (page 121- 139 ) croatianpdf
Effects of Age on the Relationship between Verbal and Nonverbal Abilities and Emotional Intelligence (page 121- 139 )
Dario Vučenović, Ljerka Hajncl
Original scientific paper
DOI: 10.21465/2018-SP-212-01
Podrijetlo vodstva: Evolucijski pogled na odnos vođa i njihovih sljedbenika (page 141- 159 ) croatianpdf
The Origin of Leadership: Evolutionary View of the Relationship between Leaders and Their Followers (page 141- 159 )
Benjamin Banai, Zvjezdan Penezić
Review
DOI: 10.21465/2018-SP-212-02
Samoregulacija i pisano izražavanje (page 161- 185 ) croatianpdf
Samoregulation and Written Expression (page 161- 185 )
Anela Nikčević-Milković
Review
DOI: 10.21465/2018-SP-212-03
Elza Kučera – prva hrvatska eksperimentalna psihologinja (page 189- 200 ) croatianpdf
Elza Kučera – The First Croatian Experimental Psychologist (page 189- 200 )
Ivana Skuhala Karasman
Review
DOI: 10.21465/2018-SP-212-04

© Naklada Slap, with you since 1985. All rights reserved.
Kontakt: Head office

NAKLADA SLAP d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Branch office

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com