Suvremena psihologija, Vol. 17, No. 2, 2014, 151-166


Prethodno priopćenje

Razvoj i validacija Hrvatskog upitnika školske klime za učenike


Tena Velki - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek
Gordana Kuterovac Jagodić - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Ana Antunović - III. gimnazija Osijek, Osijek

Puni tekst (hrvatski, str.151-166).pdf


Sažetak
Školska klima je važan čimbenik djetetova kognitivnog, socijalnog i emocionalnog razvoja. Zbog brojnih kulturalnih specifičnosti i specifičnosti školskog sustava za mjerenje školske klime neopravdano je koristiti instrumente razvijene u inozemstvu bez prilagodbe, te je cilj ovog istraživanja bio adaptirati i validirati upitnik koji će mjeriti školsku klimu iz učeničke perspektive te biti primjeren za korištenje u hrvatskim školama. Kao polazište uzet je American School Climate Survey Version 2.0. (Perkins, 2006). Razvoj i validacija Hrvatskog upitnika školske klime za učenike (HUŠK-U) provedeni su na tri različita uzorka učenika osnovnih škola. Prvi uzorak, na kojem je testirana prva verzija HUŠK-U-a, sastojao se od 320 učenika petog do osmog razreda iz dviju osnovnih škola iz dva grada s područja Slavonije. Na drugom je uzorku, koji se sastojao od 880 učenika petog do osmog razreda iz šest gradskih škola Osijeka, provedena validacija HUŠK-U-a. Uzorak od 293 učenika od petog do osmog razreda iz dvije škole s područja Baranje poslužio je za validaciju na seoskim školama. Provjera konstruktne valjanosti potvrdila je pretpostavljenu jednofaktorsku strukturu na sva tri uzorka. Također je utvrđena zadovoljavajuća osjetljivost i visoka unutarnja konzistencija upitnika (α = 0,88-0,92). U prilog valjanosti HUŠK-a govore i statistički značajne korelacije s vanjskim mjerama: školskim uspjehom, samoprocjenom osjećaja sigurnosti u školskom okruženju, te samoprocjenama počinjenja vršnjačkog nasilja i viktimizacije od strane vršnjaka. Zaključno, rezultati istraživanja pokazuju da je HUŠK-U valjan i pouzdan instrument koji se može koristiti na različitim uzorcima djece viših razreda osnovne škole i u različitim područjima istraživanja koja se bave konstruktom školske klime ili imaju potrebu za operacionalizacijom toga konstrukta.

Ključne riječi
školska klima, učenici osnovne škole, validacija© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com