Suvremena psihologija, Vol. 17, No. 2, 2014, 167-180


Prethodno priopćenje

Promjene metakognitivnih procesa (zabrinjavajućih misli) u studentskoj populaciji utvrđene “Upitnikom metakognicije”


Vladimir Kolesarić - Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek
Marija Milić - Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek

Puni tekst (hrvatski, str.167-180).pdf


Sažetak
S. Cartwright-Huttom i A. Wells 1997. godine objavili su Meta-Cognition Questionnaire, koji sadrži 65 čestica sa skalama za odgovaranje Likertova tipa. Prema rezultatima autora, upitnik mjeri pet empirijski odvojenih kategorija vjerovanja i procesa usmjerenih na vlastite misli, tj. metakogniciju. Tih pet kategorija su: pozitivna vjerovanja o zabrinutosti, negativna vjerovanja o nekontroliranosti misli i s tim vezane opasnosti, kognitivna sigurnost, negativna vjerovanja o mislima općenito, uključujući praznovjerje, kaznu i odgovornost, kognitivna osviještenost. Preveden na hrvatski primijenjen je na studentima (N = 163) svih pet godišta studija psihologije u Osijeku. Po prosječnom rezultatu u ovom upitniku 1. i 2. godina studija se ne razlikuju, ali se 1. godina razlikuje i od 3. i od 4. i od 5. godine (prosječni rezultati rastu s godištima studija). Na našim rezultatima dobili smo šest faktora koji su po sadržaju vrlo slični originalnim kategorijama. Rezultati studenata elektrotehničkog studija u Osijeku uklapaju su u opću sliku dobivenu na studentima psihologije. Razlikovanje rezultata u Upitniku metakognicije u prvim godinama studija od kasnijih može imati važnih praktičnih reperkusija u pomaganju studentima pri svladavanju teškoća u studiju.

Ključne riječi
metakognicija, metakognitivni doživljaji, kognicija, mišljenje o mišljenju, svijest o sebi© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com