Suvremena psihologija, Vol. 17, No. 2, 2014, 181-198


Pregledni rad

Je li privilegirani status modela osobina ličnosti u psihologiji ličnosti opravdan? – Prikaz modela identiteta


Sanja Tatalović Vorkapić - Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Rijeka

Puni tekst (hrvatski, str.181-198).pdf


Sažetak
Osnovni cilj ovog rada bio je kritički prikaz modela i teorije osobina ličnosti na način da se analizira opravdanost njihova privilegiranog statusa u psihologiji ličnosti pomoću prikaza modela identiteta. Prikazani su relevantni izvori literature, a naglasak je stavljen na dva aspekta: metodološke probleme koji postoje u okviru dominantnih modela (Velikih pet i Petofaktorski) i teorije osobina ličnosti (Petofaktorske teorije ličnosti) te nejasnog odnosa između konstrukata ličnosti i identiteta. Prikazani su sljedeći modeli identiteta: Socio-analitički model sazrijevanja, Neo-socio-analitički model ličnosti i Nova teorija Petofaktorskog modela ličnosti. Implikacije koje proizlaze odnose se na daljnje kritičko promišljanje o budućem razvoju psihologije ličnosti i mogućnostima valjane empirijske provjere prikazanih modela.

Ključne riječi
metodologija, modeli identiteta, osobine ličnosti, razvoj psihologije ličnosti, teorija© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com