Suvremena psihologija, Vol. 19, No. 1, 2016


Izvorni znanstveni članak

Validacija hrvatske verzije Skale stavova o demenciji (DAS)


Bojana Ćoso - Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka
Suzana Mavrinac - Alma Mater Europaea Maribor, Maribor, Slovenija

DOI: 10.21465/2016-SP-191-01

Puni tekst (engleski, str.5-22).pdf


Sažetak
Demencija značajno utječe na kognitivno i bihevioralno funkcioniranje osobe te je stoga značajan medicinski problem, a posljednjih je godina uočen značajan porast broja oboljelih od demencije. U Hrvatskoj, većina oboljelih smještena je u domovima za starije i nemoćne osobe, nespecijaliziranim ustanovama koji nemaju adekvatno educirano osoblje. Stavovi o demenciji značajan su faktor za adekvatnu skrb o oboljelima od demencije, no u Hrvatskoj nisu vršena ispitivanja te ne postoji adekvatan instrument. Stoga je cilj rada validirati Skalu stavova o demenciji, koju su razvili O’Connor i McFadden (2010) na hrvatskome jeziku i uzorku. U istraživanju su sudjelovali zaposlenici i korisnici domova za starije i nemoćne osobe i uzorak iz opće populacije. Rezultati na populacijama koje su u svakodnevnom kontaktu s oboljelima o demencije pokazali su konzistentnost s originalnom skalom u deriviranom faktorima te se hrvatska verzija Skale stavova o demenciji može koristiti kao adekvatan instrument na ovim populacijama. Ipak, validacija na ukupnom uzorku koji je uključivao opću populaciju pokazuje odstupanja u faktorima i grupiranje čestica prema njihovoj valenciji. Stoga su rezultati visoko sugestivni te upućuju na potrebu za razlikovanjem populacija i razdvojenim ispitivanjem stavova o demenciji kod različitih skupina.

Ključne riječi
stavovi o demenciji, Skala stavova o demenciji, znanje o demenciji, socijalna ugodnost© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com