Suvremena psihologija, Vol. 19, No. 1, 2016


Izvorni znanstveni članak

Povezanost potpore i kontrole roditelja i nastavnika, školskog uspjeha i zadovoljstva učenika


Ivona Mršić -
Andreja Brajša-Žganec - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

DOI: 10.21465/2016-SP-191-02

Puni tekst (hrvatski, str.23-36).pdf


Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost učeničkih procjena potpore i kontrole nastavnika i roditelja, školskog uspjeha, zadovoljstva sobom kao učenikom i ispitne anksioznosti te razlike u navedenim varijablama s obzirom na spol. Ispitivanje je provedeno na 204 učenika prvih razreda triju gimnazijskih škola (141 učenice i 61 učenik). Korišteni mjerni instrumenti su: Ljestvica potpore i kontrole nastavnika konstruirana za potrebe ovog istraživanja, zatim Ljestvica potpore i kontrole roditelja (Regner, Loose i Dumas, 2009), Podljestvica ispitne anksioznosti (Vulić-Prtorić i Sorić, 2002), mjere školskog uspjeha i zadovoljstva sobom kao učenikom. Utvrđeno je kako učenice, u odnosu na učenike, imaju veću razinu ispitne anksioznosti, zadovoljnije su sobom kao učenikom, procjenjuju da dobivaju veću potporu od roditelja, te da ih nastavnici više kontroliraju. Učenici koji procjenjuju nižu razinu ispitne anksioznosti i veću potporu nastavnika i roditelja postižu bolji školski uspjeh i zadovoljniji su sobom kao učenikom. Potpora nastavnika jedini je značajan prediktor opće prosječne ocjene i zadovoljstva, uz kontrolu spola i ispitne anksioznosti. Potpora i kontrola roditelja, kao i kontrola nastavnika nisu se pokazale značajnim prediktorima školskog uspjeha i zadovoljstva učenika. Istraživanje ističe važnost socijalno-emocionalnih odnosa roditelja i nastavnika s učenicima, s ciljem osiguravanja odgojno-obrazovnih ishoda.

Ključne riječi
potpora i kontrola nastavnika i roditelja, školski uspjeh, zadovoljstvo učenika© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com