Suvremena psihologija, Vol. 19, No. 1, 2016


Izvorni znanstveni članak

Stavovi učenika i roditelja prema IKT-u s obzirom na iskustvo korištenja iPad računala u nastavi


Barbara Rončević Zubković - Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka
Svjetlana Kolić-Vehovec - Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka
Barbara Kalebić Maglica - Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka
Sanja Smojver-Ažić - Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka
Rosanda Pahljina-Reinić - Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka

DOI: 10.21465/2016-SP-191-03

Puni tekst (engleski, str.37-47).pdf


Sažetak
Interaktivne informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u novije vrijeme uvode se u sve veći broj škola. Stoga je važno ispitati očekivanja učenika i njihovih roditelja vezano za uvođenje navedene tehnologije. Cilj je ovoga istraživanja bio usporediti stavove prema IKT-u općenito i stavove prema upotrebi tablet računala u obrazovanju s obzirom na odluku o korištenju iPad-a i iskustvo u njegovom korištenju u razredu. S tim ciljem upitnik stavova primijenjen je u četiri skupine učenika i njihovih roditelja. U petom razredu jedna skupina je upravo odlučila da će koristiti iPad u nastavi, dok je druga odlučila da neće. U sedmom i osmom razredu jedna skupina učenika ima dvogodišnje iskustvo korištenja iPada u nastavi, dok druga skupina nema takvo iskustvo. Rezultati su pokazali da učenici i roditelji koji su odabrali koristiti iPad imaju pozitivnije stavove prema korištenju tableta u poučavanju i učenju te percipiraju manje negativnih efekata korištenja IKT-a, za razliku od učenika i roditelja koji se nisu odlučili za korištenje iPad-a. Međutim, pronađena je razlika u roditeljskim stavovima u petom razredu, ali ne i u sedmom i osmom razredu. Roditelji starijih učenika koji iPad koriste već nekoliko godina imaju manje pozitivne stavove prema korištenju tableta, u odnosu na roditelje u petom razredu koji su se upravo odlučili za korištenje iPad-a. Nalazi ovog istraživanja sugeriraju na kompleksno uzajamno djelovanje socijalnih normi i iskustva u obrazovnim okruženjima, koje se može objasniti u okviru više teorijskih modela koji se odnose na prihvaćanje tehnologije (npr. TAM2, Venkatesh & Davis, 2000).

Ključne riječi
stavovi, IKT, tablet računalo, osnovna škola, učenici, roditelji



© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com