Suvremena psihologija, Vol. 19, No. 1, 2016


Izvorni znanstveni članak

Efekti smjenskoga rada na dinamiku srčane aktivnosti i percepciju posla


Andrea Tokić - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar

DOI: 10.21465/2016-SP-191-05

Puni tekst (engleski, str.61-70).pdf


Sažetak
Dosadašnja istraživanja su pokazala negativne efekte smjenskog rada na zdravlje u čijoj se osnovi dominantno nalazi desinkronizacija i resinkronizacija bioloških ritmova. U ovakvim istraživanjima korišteni su, između ostalih, i indikatori promjena dinamike srčane aktivnosti, kao što su parametri varijabiliteta R-R intervala, čije atipično smanjenje neki autori smatraju dobrim prediktorom zdravstvenih problema. Cilj istraživanja bio je utvrditi eventualne efekte smjenskog rada na parametre srčane dinamike te percepciju posla medicinskih sestara različite dužine radnog staža. U ispitivanju su sudjelovale dvije skupine od po 24 medicinske sestre, izjednačene po dobi i duljini radnog staža. Jedna je skupina radila u trosmjenskom sustavu rotacije smjena, a druga (kontrolna) samo u dnevnoj smjeni. Na osnovi dužine radnog staža, skupine su podijeljene u tri komparabilne podskupine s po osam sudionica, i to s: 1-10, 11-20 i 21-30 godina radnog staža. Srčana aktivnost (R-R intervali) kontinuirano je registrirana za vrijeme jutarnje radne smjene pomoću Data Logging sustava. Sudionice su također procjenjivale zadovoljstvo i težinu posla, te utjecaj radnog vremena na ostale segmente života. Kod smjenskih radnica koje su imale do 20 godina staža utvrđen je smanjen varijabilitet srčane aktivnosti (DM-indeks) u odnosu na komparabilne grupe dnevnih radnica, što može biti indikator povećanog rizika od oboljenja. Razlike među najstarijim skupinama nisu nađene, što se može pripisati spontanoj selekciji gdje su smjenske radnice sa zdravstvenim problemima premještane u dnevnu smjenu. Smjenske radnice su bile manje zadovoljne svojim poslom, procjenjivale su ga težim nego dnevne radnice, te su iskazale veću razinu negativnog utjecaja posla na ostale domene života. Iako je zbog zahtjevnosti prikupljanja psihofizioloških varijabli uzorak u istraživanju specifičan i malen, rezultati pokazuju zadovoljavajuću pouzdanost i upućuju na nižu razinu dobrobiti smjenskih u odnosu na dnevne radnice.

Ključne riječi
medicinske sestre, R-R intervali, smjenski rad, srčana dinamika, zadovoljstvo poslom© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com