Suvremena psihologija, Vol. 19, No. 1, 2016


Izvorni znanstveni članak

Spolne razlike u motivaciji za postignuće kod odraslih zaposlenih osoba


Valentina  Ružić - Centar za edukacije i istraživanja, Naklada Slap, Zagreb
Krunoslav, ml. Matešić - Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
Antonia Štefanec - Centar za edukacije i istraživanja, Naklada Slap, Zagreb

DOI: 10.21465/2016-SP-191-07

Puni tekst (engleski, str.81-89).pdf


Sažetak
Motivacija za postignuće je koncept koji se koristi za objašnjenje individualnih razlika u uspješnosti u različitim kontekstima te kao objašnjenje motiviranog ponašanja. Iako još uvijek nema općeprihvaćene definicije motivacije za postignuće i postoji neslaganje oko toga koje komponente ona obuhvaća, provedena su mnogobrojna istraživanja na ovu temu. Ono u čemu se istraživači slažu jest da je motivacija za postignuće važna u profesionalnom životu, a posebno dobiva na važnosti u ostvarivanju visokog profesionalnog uspjeha kad su vanjski zahtjevi za usmjeravanje aktivnosti na postizanje ciljeva minimalni. Dakle, naročito je važna u zanimanjima koja karakterizira nizak stupanj strukturiranosti i visok stupanj autonomije. U istraživanju je sudjelovalo 267 zaposlenih osoba (124 M i 143 Ž) starijih od 18 godina. Sudionici su ispunjavali Inventar motivacije za postignuće (Achievement Motivation Inventory, AMI) koji obuhvaća 17 ljestvica motivacije za postignuće. Ljestvice formiraju tri klastera motivacijskih faceta koji se odnose na samouvjerenost, ambiciju i samokontrolu. Cilj istraživanja je ispitati postojanje razlika prema spolu u pojedinim dimenzijama motivacije za postignuće kod zaposlenih odraslih osoba u Republici Hrvatskoj. Rezultati su pokazali da s obzirom na spol, postoje značajne razlike u facetama motivacije za postignuće vezanim uz samouvjerenost i ambiciju, u korist muškaraca (npr. uvjerenost u uspjeh, dominantnost, neustrašivost), te u samokontroli u korist žena. Ovakvi rezultati su u skladu s dosadašnjim istraživanjima i govore u prilog korisnosti multifacetne mjere komponenata motivacije za postignuće.

Ključne riječi
motivacija za postignuće, spolne/rodne razlike, AMI© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com