Suvremena psihologija, Vol. 19, No. 1, 2016


Prethodno priopćenje

Povezanost nacionalnog identiteta, subjektivna dobrobit i smisao života


Eli Grozdanovska -

DOI: 10.21465/2016-SP-191-08

Puni tekst (engleski, str.91-99).pdf


Sažetak
Studije su pokazale jaku vezu između nacionalnog identiteta i nekih od konstrukta pozitivne psihologije. Do sada, ove teme su bile vrlo rijetko istraživane u makedonskom kontekstu. Cilj ovog istraživanja je bio utvrditi odnos između nacionalnog identiteta, subjektivne dobrobiti i smisla života. Dakle, 204 dodiplomska studenta su sudjelovala u istraživanju, 146 žena i 58 muškaraca u dobi od 18 do 23 godine. Za prikupljanje podataka primijenjene su: Skala nacionalnog identiteta (NIS) kao mjera nacionalnog identiteta, smisao života bio je mjeren Upitnikom o smislu života (MIQ); za mjerenje kognitivnih aspekata subjektivne dobrobiti je korištena Skala zadovoljstva životom (SWLS); dok je afektivan aspekt mjeren Ljestvicom pozitivnog i negativnog afekta (PANAS). Pretpostavlja se da će studenti s izraženijim nacionalnim identitetom imati veće zadovoljstvo životom, pozitivniji su i imaju viši smisao života, za razliku od studenata s manje izraženim nacionalnim identitetom, koji će imati manje zadovoljstvo životom, negativniji su i imaju manji smisao života. Veze između svake dimenzije procijenjene su Pearsonovim koeficijentom korelacije, a rezultati su djelomično potvrdili predviđanja. Nađena je pozitivna korelacija između nacionalnog identiteta, zadovoljstva životom i prisutnosti smisla života. Nije pronađena povezanost između nacionalnog identiteta i afektivnog (pozitivnog i negativnog) aspekta subjektivne dobrobiti. Ovi rezultati su važni jer daju novi uvid u odnose konstrukata nacionalnog identiteta i konstrukta pozitivne psihologije, smisla života i aspekta subjektivne dobrobiti.

Ključne riječi
nacionalni identitet, subjektivna dobrobit, smisao života© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com