Suvremena psihologija, Vol. 19, No. 2, 2016, 179-193


Izvorni znanstveni članak

Korištenje interneta u starijoj dobi: je li važno za uspješno starenje?


Marina Nekić - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar
Ivana Tucak Junaković - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar
Neala Ambrosi-Randić - Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula

https://doi.org/10.21465/2016-SP-192-04

Puni tekst (hrvatski, str.179-193).pdf


Sažetak
Internet predstavlja široku arenu mogućnosti u kojoj starije osobe mogu dobiti adekvatnu socijalnu potporu. Strana istraživanja jasno pokazuju da IKT pomaže starijima u održavanju komunikacije s članovima obitelji i prijateljima te da može pomoći i u održavanju psihofizičkog zdravlja. Kako je uspješno starenje višedimenzionalni konstrukt koji uključuje brojne determinante, poput učenja novih stvari, tako korištenje interneta može biti važan čimbenik bolje prilagodbe promjenama koje starenje donosi. Stoga je cilj ovog istraživanja bio utvrditi u kojoj mjeri osobe starije od 60 godina koriste internet i mogu li se individualne razlike u procjeni uspješnosti starenja objasniti korištenjem interneta. U istraživanju je sudjelovalo 295 osoba u dobi između 60 i 89 godina iz različitih županija u Republici Hrvatskoj. Od mjernih instrumenata je korištena Skala samoprocjene uspješnog starenja, dok su ostali konstrukti bili zahvaćeni sa po jednom tvrdnjom, što je slučaj i u drugim sličnim istraživanjima (učestalost korištenja interneta, subjektivna dob, tjelesno i mentalno zdravlje). Dobiveno je da 40% osoba starije životne dobi koristi internet u prosjeku jednom tjedno, i to najviše za potrebe čitanja vijesti i ostalih zanimljivosti kao i za komunikaciju s članovima obitelji i prijateljima. Sudionici koji koriste internet su kronološki mlađi, sebe doživljavaj mlađima, obrazovaniji su, boljeg su tjelesnog i mentalnog zdravlja, i procjenjuju da se bolje prilagođavaju promjenama koje starenje donosi, odnosno da uspješnije stare. Nije utvrđen značajan samostalan doprinos učestalosti korištenja interneta uspješnom starenju, nego je taj odnos posredovan dobrim tjelesnim i mentalnim zdravljem i procjenom sudionika da su mlađi nego što kronološki jesu.

Ključne riječi
internet, starije osobe, uspješno starenje© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com