Suvremena psihologija, Vol. 19, No. 2, 2016, 195-204


Prethodno priopćenje

Stilovi vožnje i rizik od prometnih prekršaja i nezgoda


Andrea Tokić - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar
Diana Dragaš -
Ljiljana Gregov - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar

https://doi.org/10.21465/2016-SP-192-05

Puni tekst (hrvatski, str.195-204).pdf


Sažetak
Stil vožnje je relativno stabilan način kako osoba uobičajeno vozi. On uključuje izbor brzine vožnje, opću razinu pozornosti i asertivnosti, a pod utjecajem je stavova i uvjerenja o vožnji, ali i općenitih stavova. Stilovi vožnje mogu biti ključni faktori u objašnjenju nastanka nezgoda ili mogu biti medijatorske varijable između nekih sociodemografske karakteristika i osobina ličnosti na nastanak nezgoda. Svrha rada bila je utvrditi, na uzorku od 302 vozača i vozačice, međusobne odnose stilova vožnje, demografskih karakteristika i sudjelovanja u prometnim nezgodama i prekršajima. Ispitivanje je provedeno on-line, a prikupljani su podaci o osnovnim sociodemografskim značajkama, broju prekršaja i nezgoda u posljednjih pet godina, duljini vozačkog staža i stilovima vožnje. Rezultati pokazuju da su muškarci češći počinitelji prometnih nezgoda i prekršaja nego žene. Žene više preferiraju siguran i strpljivi, anksiozan i disocijativan stil vožnje, a muškarci rizični i ljutiti stil vožnje. S duljinom vozačkog staža opada preferencija ljutitog i rizičnog stila vožnje. Osobe s više prometnih prekršaja više preferiraju rizičan stil vožnje nego vozači bez prekršaja ili samo s jednim prekršajem. Rezultati ovog istraživanje mogu imati svoje praktične implikacije kroz razvoj edukacijskih programa i treninga (sa svrhom općeg povećanja sigurnosti u prometu), koji bi mogli biti ponešto različite za različite spolove s obzirom na to da su utvrđene značajne razlike između muškaraca i žena u svim stilovima vožnje.

Ključne riječi
prometni prekršaji i nezgode, spol, stil vožnje, vozački staž© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com