Suvremena psihologija, Vol. 23, No. 1, 2020, 55-64


Stručni rad

Traženje informacija o karijeri kod studenata psihologije u Republici Hrvatskoj: preliminarni podaci


Krešimir Jakšić - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska
Višnja Perin - Strukovna Udruga djelatnika u upravljanju ljudskim resursima – Centar HR, Zagreb, Hrvatska

https://doi.org/10.21465/2020-SP-231-04

Puni tekst (engleski, str.55-64).pdf


Sažetak
Posjedovanje odgovarajućih vještina i korištenje pouzdanih izvora informacija o karijeri može pomoći pojedincu pri prilagodbi na zahtjeve tržišta rada. Studenti psihologije posjeduju širok spektar vještina, ali jako malo se zna o načinu na koji traže informacije o karijeri i mehanizmima koji upravljaju njihovim karijernim odlukama. Ova studija provedena je s ciljem definiranja izvora informacija o karijeri koje studenti psihologije koriste i određivanja studentskog zadovoljstva izvorima informacija, njihova povjerenja u izvore i percepcije dostupnosti izvora. Navedene tri karakteristike izvora informacija su važne odrednice njihovog dugoročnog korištenja. Provedeno je istraživanje papir-olovka tipa na uzorku od 337 studenata psihologije. Glavni nalazi istraživanja su: 1) studenti u prosjeku koriste šest izvora informacija o karijeri, dominantno prijatelje i članove uže obitelji; 2) studenti su najzadovoljniji sa stručnjacima iz prakse, kojima također najviše i vjeruju; 3) Studenti ne percipiraju niti jedan izvor informacija kao izrazito dostupan. Provedena studija daje prvi pregled traženja informacija o karijeri kod studenata psihologije u Republici Hrvatskoj. Nadamo se da će uslijediti i druge studije na ovu temu, te da će iz njih proizaći implikacije za praksu.

Ključne riječi
karijerni razvoj, potraga za informacija, studenti psihologije, izvori informacija o karijeri© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com