Suvremena psihologija, Vol. 25, No. 2, 2022, 147-154


Polemika

Emocionalna inteligencija – o čemu je zapravo riječ?


Predrag Zarevski - Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska c. 77, 10000 Zagreb
Zrinka Zarevski - KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
Paula Čatipović - Fakultet političkih znanosti, Trg Drage Iblera 10, 10000 Zagreb

https://doi.org/10.21465/2022-SP-252-04

Puni tekst (hrvatski, str.147-154).pdf


Sažetak
U radu se postavlja pitanje je li u stručnoj psihologijskoj praksi, komunikologiji i medijima jako popularan konstrukt emocionalne inteligencije (EI) dovoljno psihometrijski validiran, te u kojoj se mjeri razlikuje od kombinacije odavno dobro etabliranih konstrukata socijalne inteligencije (SI) i metakognicje. Sve definicije EI, i one koje na nju gledaju kao sposobnost, kao i one upitničke, sadrže pojmove koji se lako mogu prepoznati kao facete SI, odnosno oblici metakognicije. Stoga je predložena obuhvatnija definicija emocionalne inteligencije, u koju su uključeni i socijalna inteligencija i neki metakognicijski aspekti: emocionalna inteligencija je sposobnost da se točno procijene osjećaji, raspoloženja i motivacija samog sebe i drugih ljudi u cilju ostvarivanja ugodnih društvenih odnosa i vlastite dobrobiti. Drugačije rečeno, ono što se danas smatra emocionalnom inteligencijom zapravo je konstrukt koji ima obilježja interakcija dobre socijalne inteligencije i metakognicije. No, s obzirom na to koliko je široke medijske pažnje, a i pažnje psihologa, komunikologa, psihijatara i sličnih struka, dobio taj konstrukt, vjerojatno će i dalje opstati pod svojim imenom.

Ključne riječi
emocionalna inteligencija, mediji, metakognicija, socijalna inteligencija, teorija uma© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com