Suvremena psihologija, Vol. 26, No. 1, 2023, 5-20


Izvorni znanstveni članak

Križne veze između emocionalne jasnoće i strategija regulacije emocija prilikom tranzicije u adolescenciju – longitudinalna studija


Marija Džida - Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Trg Marka Marulića 19, 10000 Zagreb, Croatia
Gordana Keresteš - University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, Croatia
Andreja Brajša-Žganec - Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Trg Marka Marulića 19, 10000 Zagreb, Croatia

https://doi.org/10.21465/2023-SP-261-01

Puni tekst (engleski, str.5-20).pdf


Sažetak
Tranziciju u adolescenciju karakteriziraju brojne promjene u emocionalnom funkcioniranju. Promjene u regulaciji emocija i doživljenoj jasnoći emocija mogu biti važne za emocionalni razvoj djece. Cilj je ovog istraživanja ispitati križne veze između emocionalne jasnoće i strategija regulacije emocija tijekom razdoblja od jedne godine. Istraženo je predviđa li emocionalna jasnoća promjene u korištenju dviju strategija regulacije emocija – kognitivne ponovne procjene i ekspresivne supresije, te predviđa li uporaba strategija regulacije emocija promjene u emocionalnoj jasnoći. Studija je provedena u sklopu projekta CHILD-WELL, koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost. U ovom istraživanju, 1131 dijete (prosječna dob u prvoj točki mjerenja je 11,52, SD = 0,88) dalo je podatke o svom doživljaju emocionalne jasnoće i upotrebi kognitivne ponovne procjene i ekspresivne supresije. Za svaku strategiju regulacije emocija zasebno su testirana dva autoregresijska križna modela. Dodatno, korištene su višegrupne analize kako bi se istražila stabilnost regresijskih koeficijenata s obzirom na različite dobne i spolne skupine. Rezultati su pokazali da emocionalna jasnoća predviđa promjene u kognitivnoj ponovnoj procjeni i supresiji. Veća emocionalna jasnoća predviđa povećanje kognitivne ponovne procjene i smanjenje supresije godinu dana kasnije. Samo za djevojčice, supresija je predviđala smanjenje emocionalne jasnoće.

Ključne riječi
emocionalna jasnoća, regulacija emocija, kognitivna ponovna procjena, ekspresivna supresija, longitudinalna studija© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com