Suvremena psihologija, Vol. 26, No. 1, 2023, 21-30


Izvorni znanstveni članak

Psihofiziološke promjene uzrokovane smjenskim radom


Andrea Tokić - Department of Psychology, University of Zadar, Obala kralja Petra Krešimira IV 2, 23000 Zadar

https://doi.org/10.21465/2023-SP-261-02

Puni tekst (engleski, str.21-30).pdf


Sažetak
Smjenski rad smatra se čimbenikom rizika po zdravlje zbog kontinuirane denkronizacije i resinkronizacije bioloških cirkadijurnih ritmova uzrokovane radom u različitim razdobljima dana i noći. Ova studija koristila je mjerenje srčane aktivnosti (R-R intervale) kod zdravih smjenskih radnica tijekom spavanja kako bi se utvrdilo utječe li rad u smjenama i njegovo trajanje na nelinearne aspekte kardiovaskularne dinamike koji upućuju na funkcioniranje autonomnog živčanog sustava. Istraživanje je obuhvatilo 48 zdravih sudionica (medicinskih sestara) u predmenopauzi, podijeljenih u dvije skupine izjednačene po dobi i radnom stažu. Jedna skupina radila je u tri smjene (dnevna, popodnevna i noćna), a druga (kontrolna) samo u dnevnoj smjeni. Srčana aktivnost (R-R intervali) kontinuirano je praćena tijekom spavanja pomoću Data Logging sustava. Srčana aktivnost u spavanju bilježena je i kod dnevnih i kod smjenskih radnica one noći koja je uslijedila nakon druge uzastopne dnevne smjene. Rezultati su pokazali da su smjenske radnice s do 10 godina radnog staža imale veće vrijednosti korelacijske dimenzije od ekvivalentne skupine dnevnih radnica, ali smjenske radnice s više od 10 godina radnog staža imale su niže vrijednosti korelacijske dimenzije od usporedivih skupina dnevnih radnica. Sve smjenske radnice, bez obzira na radni staž, imale su značajno veći indeks determinizma nego dnevne radnice, a on je blago rastao s povećanjem godina staža. Općenito, čini se da smjenski rad od samog početka ima negativan utjecaj na kardiovaskularnu dinamiku, a nelinearni parametri kardiovaskularne dinamike mogu biti potencijalni prediktori zdravstvenih problema u budućnosti.

Ključne riječi
smjenski rad, kardiovaskularna dinamika, nelinearna dinamika, R-R interval, indeks determinizma, korelacijska dimenzija© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com