Suvremena psihologija, Vol. 25, No. 1, 2022, 71-88


Pregledni rad

Pregled suvremenih izazova u roditeljstvu


Ivana Macuka - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2, Zadar

https://doi.org/10.21465/2022-SP-251-05

Puni tekst (hrvatski, str.71-88).pdf


Sažetak
U ovom se radu daje pregled suvremenih tema u istraživanju roditeljstva, a posebno se razmatraju posljedice roditeljstva na razvoj i prilagodbu roditelja. Polazeći od osnovnih postavki integrativnog teorijskog modela (Bronfenbrenner, 1986), suvremena istraživanja roditeljstva razmatraju utjecaje i posljedice roditeljstva. Ipak se većina istraživanja usmjerava na proučavanje razvojnih ishoda djece, te su takvim pristupom roditelji razmatrani u službi razvoja i najboljeg interesa djeteta. Općenito, izazovi roditeljstva i dobrobit roditelja djece koja su u različitim fazama odrastanja nameću velik broj istraživačkih pitanja, a osobito su nedovoljno istraženi izazovi roditelja djece koja su u razdoblju tzv. predodraslosti ili produljenog odrastanja. Novi istraživački pristupi u području psihologije roditeljstva u Hrvatskoj trebaju biti usmjereni na razmatranje osobnih iskustava i razvoj samih roditelja kao posljedice roditeljstva uz uvažavanje dinamičnosti odnosa unutar obitelji kroz razvojne faze roditeljstva. Dinamika suvremene obitelji, očekivanja i težnje roditelja danas, suočavanje s izazovima pandemije, rapidan tehnološki razvoj i dostupnost informacija samo su neki od čimbenika koji mogu oblikovati subjektivan doživljaj roditeljske uloge. U radu će biti istaknute suvremene spoznaje u području roditeljstva i psihološke dobrobiti roditelja te smjernice koje strana istraživanja ističu, a mogu biti korisne za buduća istraživanja roditeljstva u Hrvatskoj.

Ključne riječi
integrativni teorijski model roditeljstva, optimalno roditeljstvo, psihološka dobrobit roditelja, helikopter roditeljstvo, perfekcionizam roditelja, izgaranje u roditeljskoj ulozi© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com