Suvremena psihologija, Vol. 25, No. 2, 2022, 137-143


Prethodno priopćenje

Mogu li osobine ličnosti i emocionalne kompetencije biti prediktori važnosti kvalitete života i zadovoljstva kvalitetom života?


Ljerka Hajncl - Filozofski fakultet u Osijeku, Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek
Dario Vučenović - Fakultet Hrvatskih studija, Borongajska 83d, 10000 Zagreb

https://doi.org/10.21465/2022-SP-252-03

Puni tekst (hrvatski, str.137-143).pdf


Sažetak
Cilj je ovog istraživanja bio ispitati doprinos pet osobina ličnosti i emocionalnih kompetencija u objašnjenju varijance važnosti i zadovoljstva kvalitetom života. Polazeći od Cumminsove teorije subjektivne dobrobiti, pretpostavilo se da subjektivni doživljaj zadovoljstva životom pojedinca može biti određen njegovim emocionalnim kompetencijama i osobinama ličnosti. Na uzroku od 144 studenta u dobi 19-34 godine, ispitivane su temeljne dimenzije ličnosti, emocionalne kompetencije te važnost i zadovoljstvo kvalitetom života. Ovisno o kriteriju, osobine ličnosti uspješno su predvidjele kvalitetu života, dok je skupina emocionalnih kompetencija prediktivnija za važnost kvalitete života nego za zadovoljstvo kvalitetom života. Buduća istraživanja trebala bi, osim dimenzija ličnosti, uključiti i druge okolinske i objektivne varijable koje prema teoriji osnovne razine sreće utječu na kvalitetu i zadovoljstvo životom.

Ključne riječi
emocionalne kompetencije, osobine ličnosti, kvaliteta života© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com