Contemporary Psychology, Vol. 14, No. 2, 2011


Table of contents Full text
Odnosi između braće i sestara i ličnost u ranom/srednjem djetinjstvu s roditeljskog stajališta (page 119- 133)
Sibling Relationship and Personality in Early/Middle Childhood from Parent’s Perception (page 119- 133) englishpdf
Tina Kavčič, Maja Zupančič
Original scientific paper
Subjektivna dob tijekom odrasle dobi (page 135- 151)
Subjective Age over the Adult Lifespan (page 135- 151) englishpdf
Maja Zupančič, Blanka Colnerič, Martina Horvat
Original scientific paper
Doživljaj roditeljstva očeva i majki adolescenata (page 153-169) croatianpdf
Self-Perceptions of Parenthood among Mothers and Fathers of Young Adolescents (page 153- 169)
Gordana Keresteš, Irma Brković, Gordana Kuterovac Jagodić
Original scientific paper
Primjena i validacija Testa implicitnih asocijacija u mjerenju implicitnih predrasuda kod djece (page 171-182) croatianpdf
Application and Validation of an Implicit Association Test in the Measurement of Implicit Prejudice among Children (page 171- 182)
Ivana Ćirović, Smiljana Jošić, Iris Žeželj
Original scientific paper
Pozitivne emocije u ispitnim situacijama – Doprinosi učeničkih ciljnih orijentacija, voljnih strategija i školskog postignuća (page 183-199) croatianpdf
Positive Test Emotions – Contributions of Students Goal Orientations, Volitional Strategies and Academic Achievement (page 183- 199)
Irena  Burić, Izabela Sorić
Original scientific paper
Što ispitujemo testovima pamćenja? Odnos metamemorije i objektivnih mjera pamćenja (page 201-211) croatianpdf
What Do We Test with Memory Tests?: The Relation of Metamemory and Objective Measures of Memory (page 201- 211)
Andrea Vranić, Mirjana Tonković
Preliminary Communication

© Naklada Slap, with you since 1985. All rights reserved.
Kontakt: Head office

NAKLADA SLAP d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Branch office

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com