Suvremena psihologija, Vol. 14, Br. 2, 2011


Sadržaj Puni tekst
Sibling Relationship and Personality in Early/Middle Childhood from Parent’s Perception (str. 119- 133 ) engleskipdf
Odnosi između braće i sestara i ličnost u ranom/srednjem djetinjstvu s roditeljskog stajališta (str. 119- 133 )
Tina Kavčič, Maja Zupančič
Izvorni znanstveni članak
Subjective Age over the Adult Lifespan (str. 135- 151 ) engleskipdf
Subjektivna dob tijekom odrasle dobi (str. 135- 151 )
Maja Zupančič, Blanka Colnerič, Martina Horvat
Izvorni znanstveni članak
Doživljaj roditeljstva očeva i majki adolescenata (str. 153- 169 ) hrvatskipdf
Self-Perceptions of Parenthood among Mothers and Fathers of Young Adolescents (str. 153- 169 )
Gordana Keresteš, Irma Brković, Gordana Kuterovac Jagodić
Izvorni znanstveni članak
Primjena i validacija Testa implicitnih asocijacija u mjerenju implicitnih predrasuda kod djece (str. 171- 182 ) hrvatskipdf
Application and Validation of an Implicit Association Test in the Measurement of Implicit Prejudice among Children (str. 171- 182 )
Ivana Ćirović, Smiljana Jošić, Iris Žeželj
Izvorni znanstveni članak
Pozitivne emocije u ispitnim situacijama – Doprinosi učeničkih ciljnih orijentacija, voljnih strategija i školskog postignuća (str. 183- 199 ) hrvatskipdf
Positive Test Emotions – Contributions of Students Goal Orientations, Volitional Strategies and Academic Achievement (str. 183- 199 )
Irena  Burić, Izabela Sorić
Izvorni znanstveni članak
Što ispitujemo testovima pamćenja? Odnos metamemorije i objektivnih mjera pamćenja (str. 201- 211 ) hrvatskipdf
What Do We Test with Memory Tests?: The Relation of Metamemory and Objective Measures of Memory (str. 201- 211 )
Andrea Vranić, Mirjana Tonković
Prethodno priopćenje

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com