Suvremena psihologija, Vol. 22, Br. 1, 2019


Sadržaj Puni tekst
Školsko postignuće i zadovoljstvo školom s obzirom na osobne značajke, strategije učenja i korištenje digitalnih medija u učenju (str.5-26) hrvatskipdf
School Achievement and School Satisfaction Considering Personal Characteristics, Learning Strategies and the Use of Digital Media in Learning (str.5- 26)
Anela Nikčević-Milković
Izvorni znanstveni članak
Interakcijski učinci različitih izvora klime pravednosti na psihološku osnaženost tima (str.27- 37)
Interactive Effects of Multi-Foci Justice Climates on Teams’ Psychological Empowerment (str.27- 37) engleskipdf
Zoran Sušanj, Ana Jakopec, Antonija Radoš
Izvorni znanstveni članak
Povezanost akademske prokrastinacije, akademskog lokusa kontrole i osobina ličnosti s akademskim uspjehom (str.39-52) hrvatskipdf
Relationship between Academic Procrastination, Academic Locus of Control, Personality Traits and Academic Success (str.39- 52)
Gabriela Galić, Krunoslav, ml. Matešić, Ljiljana Pačić-Turk
Izvorni znanstveni članak
Utjecaj perspektive i rejtinga igrača na fleksibilno mišljenje u šahu (str.53-65) hrvatskipdf
The Effect of Reverse Perspective and Player’s Rating on Flexible Thinking in Chess (str.53- 65)
Marko Antolčić, Pavle Valerjev
Izvorni znanstveni članak
Doprinos moralnih temelja, religioznosti i društvene ideologije u objašnjenju orijentacija prema sreći (str.67-85) hrvatskipdf
Contributions of Moral Foundations, Religiousness and Ideology in Explaining Orientations to Happiness (str.67- 85)
Nikola Erceg, Andreja Bubić
Izvorni znanstveni članak
Utvrđivanje dimenzionalnosti i međusobnog odnosa varijabli klasične inteligencije i emocionalne inteligencije kao sposobnosti i kao osobine ličnosti u latentnom prostoru (str.87-101) hrvatskipdf
Determining Latent Dimensions and Relationship between Intelligence, Ability Emotional Intelligence and Trait Emotional Intelligence (str.87- 101)
Dario Vučenović, Ljerka Hajncl
Izvorni znanstveni članak
Odrednice primjene strategija za promjenu tjelesnog izgleda u adolescenciji (str.103-127) hrvatskipdf
Predictors of Body Change Strategies in Adolescence (str.103- 127)
Inja Erceg, Gordana Kuterovac Jagodić
Izvorni znanstveni članak

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com