Suvremena psihologija, Vol. 16, Br. 2, 2013


Sadržaj Puni tekst
Usporedba internetskih i papir-olovka ispitivanja zadovoljstva poslom (str.155- 169)
A Comparison of Web-Based and Paper-and-Pencil Job Satisfaction Surveys (str.155- 169) engleskipdf
Ivana B. Petrović, Panta Kovačević, Maja Ćurić
Izvorni znanstveni članak
Je li pažnja neophodna u opažanju? (str.171- 184)
Is Attention Necessary in Perception? (str.171- 184) engleskipdf
Svetlana Borojević, Vasilije Gvozdenović
Izvorni znanstveni članak
Uloga stila rukovođenja i organizacijske pravednosti u identifikaciji zaposlenika s organizacijom (str.185-202) hrvatskipdf
The Role of Leadership Style and Organizational Justice in Employee’s Organizational Identification (str.185- 202)
Ana Jakopec, Zoran  Sušanj, Sanja Stamenković
Izvorni znanstveni članak
Validacijsko istraživanje hrvatske verzije Edinburškog upitnika poslijeporođajne depresivnosti (EPDS) (str.203- 218)
Validation Study of the Croatian Version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) (str.203- 218) engleskipdf
Sandra Nakić Radoš, Meri Tadinac, Radoslav Herman
Izvorni znanstveni članak
Utjecaj sugestivnosti pitanja i vrste prikazanog materijala na pojavu lažnih sjećanja (str.219-234) hrvatskipdf
The Effect of Question Suggestibility and Type of Material on False Memories (str.219- 234)
Maks Vinšćak, Andrea Vranić
Izvorni znanstveni članak
Stresori i načini suočavanja kod policijskih službenika (str.235-246) hrvatskipdf
Stressors and Coping Mechanisms among Police Officers (str.235- 246)
Ivana Glavina, Lana Kulenović, Joško Vukosav
Prethodno priopćenje

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com