Suvremena psihologija, Vol. 18, Br. 1, 2015


Sadržaj Puni tekst
Poslovna poželjnost kandidata i kandidatkinja – Jesu li tjelesno atraktivniji ujedno i poželjniji? (str. 5- 19 ) hrvatskipdf
Job Desirability of Male and Female Candidates – Are Physically More Attractive also More Preferred? (str. 5- 19 )
Laura Grdović, Matilda Nikolić, Ljiljana Gregov
Izvorni znanstveni članak
Provjera osnovnih postavki modela poduzetničke orijentacije na hrvatskim poduzetnicima (str. 21- 41 ) hrvatskipdf
Testing the Basic Assumptions of the Entrepreneurial Orientation Model on Croatian Entrepreneurs (str. 21- 41 )
Maša Tonković Grabovac, Bojan Morić Milovanović
Izvorni znanstveni članak
Role of Socio-Demographic Characteristics and Working Conditions in Experiencing Burnout (str. 43- 60 ) engleskipdf
Uloga sociodemografskih karakteristika i radnih uvjeta u izgaranju na poslu (str. 43- 60 )
Eva Boštjančič, Gaja  Zager Kocjan, Janez Stare
Izvorni znanstveni članak
Prilog empirijskoj provjeri operacionalizacija Grayevih konstrukata osjetljivosti na potkrepljenja (str. 61- 78 ) hrvatskipdf
An Empirical Evaluation of the Measures of Gray’s Reinforcement Sensitivity Constructs (str. 61- 78 )
Blaž Rebernjak, Vesna Buško
Izvorni znanstveni članak
Kognitivna i emocionalna inteligencija kao prediktori uspjeha u višim razredima osnovne škole (str. 79- 90 ) hrvatskipdf
Cognitive and Emotional Intelligence as Predictors of Achievement in Higher Elementary School Grades (str. 79- 90 )
Krunoslav, ml. Matešić
Izvorni znanstveni članak
Provjera psihometrijskih karakteristika Upitnika proaktivnosti – R (str. 91- 98 ) hrvatskipdf
Evaluation of the Reliability and Factorial Structure of the Proactivity Questionnaire – R (str. 91- 98 )
Ana Krilanović, Ana Butković
Prethodno priopćenje
Faktori motivacije za tjelesno vježbanje studentica učiteljskog studija (str. 99- 107 ) hrvatskipdf
Factors of Motivation for Physical Training of Students of Teachers University (str. 99- 107 )
Srna Jenko Miholić, Marija Lorger, Ana Vuljanić
Prethodno priopćenje
Placebo učinak i osjet boli – Novija istraživanja (str. 109- 135 ) hrvatskipdf
The Placebo Effect and Pain Perception – Recent Studies (str. 109- 135 )
Dragutin Ivanec
Pregledni rad

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com