Suvremena psihologija, Vol. 18, Br. 1, 2015


Sadržaj Puni tekst
Poslovna poželjnost kandidata i kandidatkinja – Jesu li tjelesno atraktivniji ujedno i poželjniji? (str.5-19) hrvatskipdf
Job Desirability of Male and Female Candidates – Are Physically More Attractive also More Preferred? (str.5- 19)
Laura Grdović, Matilda Nikolić, Ljiljana Gregov
Izvorni znanstveni članak
Provjera osnovnih postavki modela poduzetničke orijentacije na hrvatskim poduzetnicima (str.21-41) hrvatskipdf
Testing the Basic Assumptions of the Entrepreneurial Orientation Model on Croatian Entrepreneurs (str.21- 41)
Maša Tonković Grabovac, Bojan Morić Milovanović
Izvorni znanstveni članak
Uloga sociodemografskih karakteristika i radnih uvjeta u izgaranju na poslu (str.43- 60)
Role of Socio-Demographic Characteristics and Working Conditions in Experiencing Burnout (str.43- 60) engleskipdf
Eva Boštjančič, Gaja  Zager Kocjan, Janez Stare
Izvorni znanstveni članak
Prilog empirijskoj provjeri operacionalizacija Grayevih konstrukata osjetljivosti na potkrepljenja (str.61-78) hrvatskipdf
An Empirical Evaluation of the Measures of Gray’s Reinforcement Sensitivity Constructs (str.61- 78)
Blaž Rebernjak, Vesna Buško
Izvorni znanstveni članak
Kognitivna i emocionalna inteligencija kao prediktori uspjeha u višim razredima osnovne škole (str.79-90) hrvatskipdf
Cognitive and Emotional Intelligence as Predictors of Achievement in Higher Elementary School Grades (str.79- 90)
Krunoslav, ml. Matešić
Izvorni znanstveni članak
Provjera psihometrijskih karakteristika Upitnika proaktivnosti – R (str.91-98) hrvatskipdf
Evaluation of the Reliability and Factorial Structure of the Proactivity Questionnaire – R (str.91- 98)
Ana Krilanović, Ana Butković
Prethodno priopćenje
Faktori motivacije za tjelesno vježbanje studentica učiteljskog studija (str.99-107) hrvatskipdf
Factors of Motivation for Physical Training of Students of Teachers University (str.99- 107)
Srna Jenko Miholić, Marija Lorger, Ana Vuljanić
Prethodno priopćenje
Placebo učinak i osjet boli – Novija istraživanja (str.109-135) hrvatskipdf
The Placebo Effect and Pain Perception – Recent Studies (str.109- 135)
Dragutin Ivanec
Pregledni članak

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com