Suvremena psihologija, Vol. 12, Br. 2, 2009


Sadržaj Puni tekst
Spolne razlike u (meta) kognitivnim i motivacijskim čimbenicima razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji (str. 229- 242 ) hrvatskipdf
Gender Differences in (Meta)Cognitive and Motivational Factors of Text Comprehension of Adolescents in Croatia and Slovenia (str. 229- 242 )
Svjetlana Kolić-Vehovec, Sonja Pečjak, Barbara  Rončević Zubković
Izvorni znanstveni članak
Struktura raspoloženja, tehnike samoregulacije i ličnost (str. 243- 256 ) hrvatskipdf
Mood Structure, Self-Regulation Techniques and Personality (str. 243- 256 )
Fanika  Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
(Meta)kognitivni i motivacijski prediktori razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji (str. 257- 270 ) hrvatskipdf
(Meta)Cognitive and Motivational Predictors of Text Comprehension of Adolescents in Croatia and Slovenia (str. 257- 270 )
Sonja Pečjak, Svjetlana Kolić-Vehovec, Barbara  Rončević Zubković, Neža Ajdišek
Izvorni znanstveni članak
Spolne razlike u taktikama manipulacije – Istraživanje parova blizanaca (str. 271- 281 ) hrvatskipdf
Sex Differences in Manipulation Tactics – Study of Twin Pairs (str. 271- 281 )
Ana Butković, Denis Bratko
Izvorni znanstveni članak
Implikacije primjene standardnih korelacijskih statističkih postupaka na normativnim i ipsatiziranim rezultatima mjerenja emocija (str. 283- 296 ) hrvatskipdf
Implications of the Application of Standard Correlational Procedures on Normative and Ipsatized Scores in Emotion Research (str. 283- 296 )
Dina Šverko
Izvorni znanstveni članak
Fokus regulacije u ranoj odrasloj dobi i retrospektivni izvještaji o roditeljskom ponašanju (str. 297- 307 ) hrvatskipdf
Regulatory Focus in Young Adults and Recalled Parental Behavior (str. 297- 307 )
Irma Brković
Izvorni znanstveni članak
Važnost socijalnog konteksta za kognitivni razvoj predškolske djece – Usporedba kognitivne uspješnosti djece koja odrastaju u različitom obiteljskom i institucionalnom okruženju (str. 309- 322 ) hrvatskipdf
The Importance of Social Context for the Cognitive Development of Preschool Children – Comparison of Cognitive Outcomes of Children Growing Up in Different Family and Institutional Environments (str. 309- 322 )
Renata Miljević-Riđički, Tea Pavin Ivanec
Pregledni rad
Od specifičnih reakcija do agregiranih dimenzija ličnosti: procjena gornje granice heritabilnosti u funkciji širine konstrukta (str. 323- 338 ) hrvatskipdf
From Specific Reactions to Aggregated Dimensions of Personality: Familial Aggregation Estimate in the Function of Construct Width (str. 323- 338 )
Tena Vukasović, Denis Bratko, Ana Butković
Pregledni rad
Istraživanja izloženosti višestrukom zlostavljanju u djetinjstvu (str. 339- 354 ) hrvatskipdf
Studies on Exposure to Multiple Maltreatment in Childhood (str. 339- 354 )
Kristina Sesar
Pregledni rad
Programi za poticanje emocionalne i socijalne kompetentnosti kod djece i adolescenata (str. 355- 371 ) hrvatskipdf
Programmes for Enhancing Emotional and Social Competencies in Children and Adolescents (str. 355- 371 )
Radenka Munjas Samarin, Vladimir Takšić
Pregledni rad
Aspergerov sindrom u dječjoj dobi (str. 373- 390 ) hrvatskipdf
Asperger Syndrome in Childhood (str. 373- 390 )
Sanja Šimleša, Marta  Ljubešić
Pregledni rad
Pokušaj validacije Adaptirane Lexington skale privrženosti kućnim ljubimcima (str. 391- 405 ) hrvatskipdf
An Attempt to Validate the Adapted Lexington Attachment to Pets Scale (str. 391- 405 )
Jelena Levačić
Pregledni rad
Factor Analysis of Posttraumatic Stress Disorder in Children Experienced Earthquakes in Turkey (str. 407- 424 ) engleskipdf
Faktorska analiza posttraumatskog stresnog poremećaja u Turskoj kod djece koja su doživjela potrese (str. 407- 424 )
Sefa Bulut
Pregledni rad
Novi podaci za provjeru valjanosti serije testova domino (str. 425- 435 ) hrvatskipdf
New Data for the Validity Evaluation of the Domino Test Series (str. 425- 435 )
Ana  Ćosić, Krunoslav Matešić
Pregledni rad

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com