Suvremena psihologija, Vol. 12, Br. 2, 2009


Sadržaj Puni tekst
Spolne razlike u (meta) kognitivnim i motivacijskim čimbenicima razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji (str.229-242) hrvatskipdf
Gender Differences in (Meta)Cognitive and Motivational Factors of Text Comprehension of Adolescents in Croatia and Slovenia (str.229- 242)
Svjetlana Kolić-Vehovec, Sonja Pečjak, Barbara  Rončević Zubković
Izvorni znanstveni članak
Struktura raspoloženja, tehnike samoregulacije i ličnost (str.243-256) hrvatskipdf
Mood Structure, Self-Regulation Techniques and Personality (str.243- 256)
Fanika  Mihaljević
Izvorni znanstveni članak
(Meta)kognitivni i motivacijski prediktori razumijevanja teksta adolescenata u Hrvatskoj i Sloveniji (str.257-270) hrvatskipdf
(Meta)Cognitive and Motivational Predictors of Text Comprehension of Adolescents in Croatia and Slovenia (str.257- 270)
Sonja Pečjak, Svjetlana Kolić-Vehovec, Barbara  Rončević Zubković, Neža Ajdišek
Izvorni znanstveni članak
Spolne razlike u taktikama manipulacije – Istraživanje parova blizanaca (str.271-281) hrvatskipdf
Sex Differences in Manipulation Tactics – Study of Twin Pairs (str.271- 281)
Ana Butković, Denis Bratko
Izvorni znanstveni članak
Implikacije primjene standardnih korelacijskih statističkih postupaka na normativnim i ipsatiziranim rezultatima mjerenja emocija (str.283-296) hrvatskipdf
Implications of the Application of Standard Correlational Procedures on Normative and Ipsatized Scores in Emotion Research (str.283- 296)
Dina Šverko
Izvorni znanstveni članak
Fokus regulacije u ranoj odrasloj dobi i retrospektivni izvještaji o roditeljskom ponašanju (str.297-307) hrvatskipdf
Regulatory Focus in Young Adults and Recalled Parental Behavior (str.297- 307)
Irma Brković
Izvorni znanstveni članak
Važnost socijalnog konteksta za kognitivni razvoj predškolske djece – Usporedba kognitivne uspješnosti djece koja odrastaju u različitom obiteljskom i institucionalnom okruženju (str.309-322) hrvatskipdf
The Importance of Social Context for the Cognitive Development of Preschool Children – Comparison of Cognitive Outcomes of Children Growing Up in Different Family and Institutional Environments (str.309- 322)
Renata Miljević-Riđički, Tea Pavin Ivanec
Pregledni članak
Od specifičnih reakcija do agregiranih dimenzija ličnosti: procjena gornje granice heritabilnosti u funkciji širine konstrukta (str.323-338) hrvatskipdf
From Specific Reactions to Aggregated Dimensions of Personality: Familial Aggregation Estimate in the Function of Construct Width (str.323- 338)
Tena Vukasović, Denis Bratko, Ana Butković
Pregledni članak
Istraživanja izloženosti višestrukom zlostavljanju u djetinjstvu (str.339-354) hrvatskipdf
Studies on Exposure to Multiple Maltreatment in Childhood (str.339- 354)
Kristina Sesar
Pregledni članak
Programi za poticanje emocionalne i socijalne kompetentnosti kod djece i adolescenata (str.355-371) hrvatskipdf
Programmes for Enhancing Emotional and Social Competencies in Children and Adolescents (str.355- 371)
Radenka Munjas Samarin, Vladimir Takšić
Pregledni članak
Aspergerov sindrom u dječjoj dobi (str.373-390) hrvatskipdf
Asperger Syndrome in Childhood (str.373- 390)
Sanja Šimleša, Marta  Ljubešić
Pregledni članak
Pokušaj validacije Adaptirane Lexington skale privrženosti kućnim ljubimcima (str.391-405) hrvatskipdf
An Attempt to Validate the Adapted Lexington Attachment to Pets Scale (str.391- 405)
Jelena Levačić
Pregledni članak
Faktorska analiza posttraumatskog stresnog poremećaja u Turskoj kod djece koja su doživjela potrese (str.407- 424)
Factor Analysis of Posttraumatic Stress Disorder in Children Experienced Earthquakes in Turkey (str.407- 424) engleskipdf
Sefa Bulut
Pregledni članak
Novi podaci za provjeru valjanosti serije testova domino (str.425-435) hrvatskipdf
New Data for the Validity Evaluation of the Domino Test Series (str.425- 435)
Ana  Ćosić, Krunoslav Matešić
Pregledni članak

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com