Suvremena psihologija, Vol. 24, Br. 2, 2021


Sadržaj Puni tekst
Mogu li nagrade povećati intrinzičnu motivaciju za učenje? - Pregled istraživanja hrvatskipdf
Can rewards increase intrinsic motivation for learning? - A review
Izabela Sorić
Pregledni članak
DOI: 10.21465/2021-SP-242-01
Organizacijska pravednost, zadovoljstvo poslom i odanost profesionalnih nogometaša klubu hrvatskipdf
Organizational justice, job satisfaction and commitment of professional footballers to the club
Paula Andabak, Ljiljana Gregov
Izvorni znanstveni članak
DOI: 10.21465/2021-SP-242-04
Otpornost zaposlenika u procesu organizacijske integracije: (ne)materijalne nagrade i medijacijska uloga organizacijske pravednosti hrvatskipdf
Employee resilience during organizational integration: (non)financial rewards and the mediating role of organizational justice
Ana Jakopec
Izvorni znanstveni članak
DOI: 10.21465/2021-SP-242-02
Uloga psiholoških potreba i sustava nagrađivanja u doživljaju zanesenosti pri igranju videoigara hrvatskipdf
The role of psychological needs and reward systems in experiencing flow during gameplay
Maja Lušić, Pavle Valerjev
Izvorni znanstveni članak
DOI: 10.21465/2021-SP-242-06
Mračna trijada ličnosti i preuzimanje financijskog rizika: posredujuća uloga bihevioralnog aktivnog i bihevioralnog inhibicijskog sustava hrvatskipdf
Dark Triad traits and financial risk taking:the mediating roles of the Behavioral activation and Behavioral inhibition systems
Krešimir Jakšić, Zvjezdan Penezić
Izvorni znanstveni članak
DOI: 10.21465/2021-SP-242-03
Doprinos psihosocijalnih čimbenika duljini života dugovječnih osoba hrvatskipdf
Psychosocial factors’ contribution to the longevity of oldest-old persons
Jasminka Despot Lučanin, Tatjana Škarić-Jurić, Tanja Ćorić, Branko Kolarić, Ana Kroflin
Izvorni znanstveni članak
DOI: 10.21465/2021-SP-242-05
Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 10. (str. 113- 116 ) hrvatskipdf
Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 10. (str. 113- 116 )
Miroslav Rajter
Prikaz knjiga
DOI: 10.21465/2020-SP-241-6

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com