Suvremena psihologija, Vol. 24, No. 2, 2021, 177-188


Izvorni znanstveni članak

Otpornost zaposlenika u procesu organizacijske integracije: (ne)materijalne nagrade i medijacijska uloga organizacijske pravednosti


Ana Jakopec - Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Lorenza Jägera 9, 31000 Osijek

https://doi.org/10.21465/2021-SP-242-02

Puni tekst (hrvatski, str.177-188).pdf


Sažetak
Cilj je ovoga rada bio empirijski provjeriti konceptualni model osnaživanja otpornosti zaposlenika tijekom postintegracijske faze procesa organizacijske integracije (Khan i sur., 2020), koji pretpostavlja medijacijsku ulogu različitih vrsta pravednosti u odnosu između (ne)materijalnih nagrada i otpornosti zaposlenika. Ovim se istraživanjem na uzorku od N = 991 zaposlenika snažnim metodološkim pristupom prikupljanja podataka u dvije vremenske točke ciljalo zahvatiti složene međuodnose navedenih konstrukata ne samo u postintegracijskoj fazi već i u periodu između predintegracijske i integracijske faze procesa organizacijske integracije te time omogućiti promatranje dinamike razvoja međuodnosa promatranih konstrukata prilikom prilagođavanja jednoj od najzahtjevnijih vrsta organizacijske promjene – organizacijskoj integraciji. Rezultati su pokazali da dinamiku razvoja procesa organizacijske integracije odražavaju značajno drukčiji međuodnosi promatranih konstrukata u postintegracijskoj fazi, a u odnosu na (pred)integracijsku fazu. U skladu s konceptualnim modelom, nematerijalne su se nagrade (u odnosu na materijalne) tijekom postintegracijske faze procesa organizacijske integracije uistinu pokazale snažnijim i značajnijim pozitivnim prediktorom otpornosti zaposlenika, dok su u (pred)integracijskoj fazi dvije vrste nagrada imale istu važnost u objašnjavanju otpornosti zaposlenika. U (pred)integracijskoj fazi distributivna, proceduralna i interakcijska pravednost podjednako su snažni medijatore odnosa između (ne)materijalnih nagrada i otpornosti zaposlenika, dok je u postintegracijskoj fazi distributivna pravednost uvjerljivo najsnažniji pozitivni medijator odnosa između (ne)materijalnih nagrada i otpornosti zaposlenika. Upravo zbog toga što velik broj organizacijskih integracija učestalo propada, razumijevanje uloge i međuodnosa sustava nagrađivanja, pravednosti i otpornosti zaposlenika te načina na koje ti konstrukti funkcioniraju u različitim fazama organizacijske integracije, može prilagođavanje ovome procesu učiniti manje destruktivnim pa stoga nalazi ovoga istraživanja imaju važne praktične implikacije.

Ključne riječi
otpornost zaposlenika, (ne)materijalne nagrade, organizacijska pravednost, organizacijska integracija, spajanja i preuzimanja© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com