Suvremena psihologija, Vol. 16, Br. 1, 2013


Sadržaj Puni tekst
Privrženost djece u dobi od 5 do 7 godina i osobine ličnosti majki (str.5-20) hrvatskipdf
Children’s Attachment at Age Five to Seven and Personality Traits of Mothers (str.5- 20)
Lara Cakić, Ljubica Marjanovič-Umek
Izvorni znanstveni članak
Ljestvica psihološke otpornosti kod adolescenata: Istraživanje valjanosti i pouzdanosti (str.21- 32)
Adolescent Psychological Resilience Scale: Validity and Reliability Study (str.21- 32) engleskipdf
Sefa Bulut, Uğur Doğan, Yunus Altundağ
Izvorni znanstveni članak
Stres i učestalost gledanja televizije kod studentica: Medijacijska uloga motiva za gledanje televizije i afiniteta prema televiziji (str.33- 47)
Stress and Television Viewing in Female College Students: Mediating Role of TV Viewing Motives and TV Affinity (str.33- 47) engleskipdf
Jadranka Pavić, Majda  Rijavec
Izvorni znanstveni članak
Usmjerenost kondicionala i uspješnost zaključivanja (str.49-62) hrvatskipdf
Conditional Reasoning and Success of Deduction (str.49- 62)
Pavle Valerjev, Igor Bajšanski, Tanja  Gulan
Izvorni znanstveni članak
Spolne i regionalne razlike u sklonosti pozitivnosti (str.63-82) hrvatskipdf
Gender and Regional Differences in Positivity (str.63- 82)
Ivana Lučev
Izvorni znanstveni članak
Neki korelati zadovoljstva životom kod pomoraca (str.83-93) hrvatskipdf
Some Correlates of Life Satisfaction in Seamen (str.83- 93)
Zvjezdan Penezić, Ana  Slišković, Daria Kevrić
Prethodno priopćenje
Emocionalna inteligencija: Modeli i mjerenje 20 godina poslije (str.95-113) hrvatskipdf
Emotional Intelligence: Theory and Measurement 20 Years After (str.95- 113)
Ljerka Hajncl, Dario Vučenović
Pregledni članak
Emocionalne vještine u uslužnim djelatnostima: empirijski pristup (str.115- 128)
Emotional Skills in Service Related Jobs: An Empirical Approach (str.115- 128) engleskipdf
Claudia Grigore
Stručni članak

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com