Suvremena psihologija, Vol. 16, No. 1, 2013, 83-93


Prethodno priopćenje

Neki korelati zadovoljstva životom kod pomoraca


Zvjezdan Penezić - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar
Ana  Slišković - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar
Daria Kevrić -

Puni tekst (hrvatski, str.83-93).pdf


Sažetak
S obzirom na specifičnost radnih uvjeta te velik broj specifičnih radnih stresora s kojima se suvremeni pomorci suočavaju, kod ove skupine zaposlenika mogu se očekivati negativni ishodi za njihovu psihofizičku dobrobit. Međutim, ova je skupina zaposlenika u dosadašnjim istraživanjima u području profesionalnog stresa i zadovoljstva poslom relativno zanemarena, osobito kod nas, pa je ovo istraživanje prvenstveno namijenjeno produbljivanju spoznaja na tom području. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost crta ličnosti, socijalne i emocionalne usamljenosti, depresivnosti, stresa, zadovoljstva poslom te nekih socio-demografskih karakteristika sa zadovoljstvom životom kod pomoraca. U istraživanju je sudjelovalo 85 pomoraca. Utvrđeno je da postoji pozitivna povezanost zadovoljstva životom i ekstraverzije, ugodnosti, emocionalne stabilnosti i intelekta, dok je povezanost zadovoljstva životom i depresivnosti, stresa, socijalne usamljenosti, usamljenosti u ljubavi i usamljenosti u obitelji negativna. Varijable duljina radnog staža i trenutna lokacija ispitanika nisu značajno diferencirale ispitivane mjere, dok se ispitanici s različitom vrstom ugovora značajno razlikuju tek u usamljenosti u ljubavi. Zaključno, depresivnost i stres pokazali su se značajnim negativnim, dok su zadovoljstvo poslom i ugodnost značajni pozitivni prediktori zadovoljstva životom kod skupine pomoraca.

Ključne riječi
pomorci, zadovoljstvo životom, radni stres, depresivnost, usamljenost, crte ličnosti© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com