Suvremena psihologija, Vol. 13, Br. 1, 2010


Sadržaj Puni tekst
Kvantitativno-relacijsko prosuđivanje hrvatske djece i adolescenata: Psihometrijska analiza i razvojne osobitosti (str.5-25) hrvatskipdf
Quantitative-Relational Thought of Croatian Children and Adolescents: Psychometric Analysis and Developmental Specificities (str.5- 25)
Mislav Stjepan Žebec, Petar Fabijanić, Iva Prvčić
Izvorni znanstveni članak
Procjena ličnosti u ranom djetinjstvu kao pokazatelj razvojnih obilježja u posljednjoj predškolskoj godini (str.27- 45)
Early Child Personality Ratings Predicting Developmental Outcomes in the Last Pre-School Year (str.27- 45) engleskipdf
Maja Zupančič, Anja Podlesek
Izvorni znanstveni članak
Evaluacija sfernog i heksagonalnog modela strukture interesa u hrvatskim i srpskim uzorcima (str.47-62) hrvatskipdf
Evaluation of Spherical and Hexagonal Models of Interest Structure In Croatian and Serbian Samples (str.47- 62)
Iva Šverko, Vladimir Hedrih
Izvorni znanstveni članak
Osobne i kontekstualne odrednice roditeljskog ponašanja (str.63-81) hrvatskipdf
Personal and Contextual Determinants of Parenting (str.63- 81)
Ivana Macuka
Izvorni znanstveni članak
Nadgledanje razumijevanja ekspozitornog teksta: Uloga percipiranog interesa i poznatosti teme (str.83-96) hrvatskipdf
The Role of Perceived Interest and Domain Familiarity in Expository Text Comprehension Monitoring (str.83- 96)
Igor Bajšanski
Izvorni znanstveni članak
Od djevojačkih rukopisnih bilježnica do bloga (str.97-112) hrvatskipdf
From Girls’ Journals to Blogs (str.97- 112)
Mirjana Duran
Izvorni znanstveni članak
Što se mjeri pod pojmom rodnih uloga? Pregled i evaluacija skala rodnih uloga i stavova o rodnim ulogama (str.113-135) hrvatskipdf
What Is Measured Under The Concept of Gender Roles? The Review and Evaluation of Gender Role Scales and Attitudes toward Gender Roles Scales (str.113- 135)
Ivana Jugović
Pregledni članak
Socijalna distanca građana Hrvatske prema narodima s područja bivše Jugoslavije s obzirom na vrijeme i neka socio-demografska obilježja (str.137-154) hrvatskipdf
Social Distance of Croatian Citizens Towards Ex Yugoslav Nationalities with Respect to Time and Some Socio-Demographic Characteristics (str.137- 154)
Gordana Vujević Hećimović, Senka Brajović, Ksenija Ilin
Stručni članak

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com