Suvremena psihologija, Vol. 13, No. 1, 2010, 113-135


Pregledni rad

Što se mjeri pod pojmom rodnih uloga? Pregled i evaluacija skala rodnih uloga i stavova o rodnim ulogama


Ivana Jugović - Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.113-135).pdf


Sažetak
Cilj ovog rada je izložiti pregled ključnih instrumenata za mjerenje rodnih uloga i stavova o rodnim ulogama te evaluirati te skale uzimajući u obzir njihove psihometrijske karakteristike. Izdvojene su najpopularnije skale stavova o rodnim ulogama Attitudes Toward Women Scale (AWS, Spence i Helmreich, 1972) i Sex-Role Egalitarianism Scale (SRES, Beere, King, Beere i King, 1984), skale rodnih uloga Bem Sex Role Inventory (BSRI, Bem, 1974), Personal Attributes Questionnaire (PAQ, Spence, Helmreich i Stapp, 1975) i Sex-Role Behavior Scale (SRBS, Orlofsky, Ramsden i Cohen, 1982), te dvije skale namijenjene djeci i adolescentima Attitudes Toward Women Scale for Adolescents (AWSA, Galambos, Petersen, Richards i Gitelson, 1985) i Children’s Personal Attributes Questionnaire (CPAQ, Hall i Halberstadt, 1980). Skale su evaluirane s obzirom na sljedeće kriterije: teorijske postavke na kojima se temelje, podatke o pouzdanosti i valjanosti skale te primjerenost za ispitivanje rodnih uloga u suvremenom društvu. Evaluacija skala je pokazala da većina skala ima zadovoljavajuće razine pouzdanosti, no da je valjanost većine skala problematična budući da se kod većeg broja skala očekivana faktorska struktura nije potvrdila ili su rezultati istraživanja nekonzistentni. Nedostatak većine skala za odrasle jest što su konstruirane na studentskim uzorcima, a skala konstruiranih u 1970-im godinama što su u nekim aspektima svojeg sadržaja zastarjele. Pokazalo se i da je potrebno razviti novu skalu rodnih uloga za adolescente temeljenu na teorijskom promišljanju koncepta rodnih uloga u adolescenciji.

Ključne riječi
skale rodne uloge, stavovi o rodnim ulogama© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com