Suvremena psihologija, Vol. 17, Br. 2, 2014


Sadržaj Puni tekst
“Što radiš?”: Usporedba tri metodološka pristupa istraživanju slobodnog vremena (str.111- 124)
“What Are You Doing?”: Comparison of Three Methodological Approaches to Studying Leisure (str.111- 124) engleskipdf
Petra Anić, Marko Tončić
Izvorni znanstveni članak
Provjera modela predviđanja akademskog postignuća studenata: Uloga proaktivnosti i pristupa učenju (str.125-136) hrvatskipdf
Verifying the Model of Students’ Academic Achievement Prediction: The Role of Proactivity and Learning Approaches (str.125- 136)
Gabrijela Vrdoljak, Marija  Kristek, Ana Jakopec, Predrag Zarevski
Izvorni znanstveni članak
Taktike samopredstavljanja muškaraca i žena ovisno o bliskosti ciljne osobe (str.137-150) hrvatskipdf
Self-Presentation Tactics of Men and Women Depending on the Closeness of the Target Person (str.137- 150)
Margareta Jelić, Maja Ištok-Novak
Izvorni znanstveni članak
Razvoj i validacija Hrvatskog upitnika školske klime za učenike (str.151-166) hrvatskipdf
Development and Validation of Croatian School Climate Survey for Students (str.151- 166)
Tena Velki, Gordana Kuterovac Jagodić, Ana Antunović
Prethodno priopćenje
Promjene metakognitivnih procesa (zabrinjavajućih misli) u studentskoj populaciji utvrđene “Upitnikom metakognicije” (str.167-180) hrvatskipdf
Changes in Metacognitive Processes in the Student Population Detected by the “Metacognition Questionnaire” (str.167- 180)
Vladimir Kolesarić, Marija Milić
Prethodno priopćenje
Je li privilegirani status modela osobina ličnosti u psihologiji ličnosti opravdan? – Prikaz modela identiteta (str.181-198) hrvatskipdf
Is Privileged Status of Personality Traits’ Models in Personality Psychology Justified? – Description of Identity Models (str.181- 198)
Sanja Tatalović Vorkapić
Pregledni članak
Novo u psihologijskim razvojnim teorijama: modificiranje ranijih, te formuliranje i provjera novih teorija i koncepata (str.199-228) hrvatskipdf
New in Psychological Developmental Theories: The Modification of Earlier and Formulation and Testing of New Theories and Concepts (str.199- 228)
Katica Lacković-Grgin
Pregledni članak

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com