Suvremena psihologija, Vol. 13, No. 1, 2010, 47-62


Izvorni znanstveni članak

Evaluacija sfernog i heksagonalnog modela strukture interesa u hrvatskim i srpskim uzorcima


Iva Šverko - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
Vladimir Hedrih - Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija

Puni tekst (hrvatski, str.47-62).pdf


Sažetak
Prikladnost sfernog i heksagonalnog modela interesa provjerena je u uzorcima hrvatskih i srpskih mladih odraslih ljudi. Ukupan uzorak činilo je 1190 ispitanika, od čega 630 iz Hrvatske i 560 iz Srbije, oba spola, prosječne dobi oko 23 godine. Kao mjera interesa, primijenjene su hrvatska i srpska verzija Upitnika profesionalnih interesa PG I (Personal Globe Inventory, Tracey, 2002). Rezultati su pokazali da i sferni i heksagonalni model dobro objašnjavaju strukturu profesionalnih interesa u oba uzorka, o čemu govore rezultati Hubertova i Arabijeva randomizacijskog testa, Myorsova testa, multidimenzionalnog skaliranja s fiksiranim koordinatama te eksploratorne faktorske analize. Prikladnost sfernog i heksagonalnog modela sukladna je rezultatima ranijih istraživanjima provedenim u drugim zemljama. Također, rezultati su uputili i na izuzetnu sličnost struktura tipova interesa utvrđenu na hrvatskom i srpskom uzorku.

Ključne riječi
interesi, sferni model, heksagonalni model, RIASEC, PG I, Hrvatska, Srbija© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com