Suvremena psihologija, Vol. 13, No. 1, 2010, 63-81


Izvorni znanstveni članak

Osobne i kontekstualne odrednice roditeljskog ponašanja


Ivana Macuka - Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, Zadar

Puni tekst (hrvatski, str.63-81).pdf


Sažetak
Iako se mnoga istraživanja bave pitanjima utjecaja roditelja na djetetov razvoj, vrlo mali broj istraživanja usmjerava se na ispitivanje što određuje roditeljsko ponašanje majki i očeva. U ovom se istraživanju ispituje doprinos nekih osobnih (psihopatološki simptomi roditelja), spola djeteta (karakteristika djeteta) i kontekstualnih determinanti roditeljskog ponašanja majki i očeva (bračni lokus kontrole, zadovoljstvo u braku, obrazovanje roditelja i radni status) u objašnjenju specifičnih dimenzija roditeljskog ponašanja (emocionalnosti, psihološke i bihevioralne kontrole). Istraživanjem je obuhvaćeno 204 roditelja (102 majke i 102 očeva). Dobiveni rezultati pokazuju važnost spola djeteta i bračnog lokusa kontrole u objašnjenju očeva roditeljskog ponašanja, te spola djeteta, bračnog lokusa kontrole i izraženosti psihopatoloških simptoma u objašnjenju majčina roditeljskog ponašanja.

Ključne riječi
osobne i kontekstualne odrednice roditeljstva, dimenzije roditeljskog ponašanja (emocionalnost, psihološka i bihevioralna kontrola), roditelji© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com