Suvremena psihologija, vol. 16, br. 1, 2013


Izvorni znanstveni članak

Privrženost djece u dobi od 5 do 7 godina i osobine ličnosti majki


Lara Cakić - Učiteljski fakultet u Osijeku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek
Ljubica Marjanovič-Umek - Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Puni tekst (hrvatski, str.5-20).pdf

Sažetak
Cilj rada bio je utvrditi razlikuju li se majke sigurno i nesigurno privržene djece s obzirom na osobine ličnosti. U ispitivanju je sudjelovalo 80 djece u dobi od 5 do 7 godina i njihove majke. Primijenjene su: Tehnika za procjenu vrste privrženosti djece dobi od 5 do 7 godina (Manchester Child Attachment Story Task – MCAST), (Green, Stanley i Goldwyn, 2000) i Revidirani NEO inventar ličnosti (NEO Personality Inventory-Revised), (Costa i McCrae, 2005). MCAST polustrukturirana je tehnika za procjenu privrženosti u kojoj se koristi igra lutkama, a sastoji se od 5 priča koje dijete treba završiti. Dobiveni rezultati pokazuju da s obzirom na osobine ličnosti, majke sigurno privržene djece imaju više rezultate na ljestvicama ekstraverzije i ugodnosti u odnosu na majke nesigurno privržene djece. Na podljestvicama ljestvice ekstraverzije toplina, druželjubivost, asertivnost i aktivnost majke sigurno privržene djece imaju statistički značajno više rezultate od majki nesigurno privržene djece. Na podljestvicama ljestvice ugodnosti pomirljivost i blagost majke sigurno privržene djece imaju statistički značajno više rezultate od majki nesigurno privržene djece. S obzirom na druge ispitivane osobine ličnosti iz modela Velikih pet (neuroticizam, otvorenost i savjesnost) nije se pokazala statistički značajna razlika između majki sigurno i majki nesigurno privržene djece.

Ključne riječi
privrženost, predškolska dob, majke, osobine ličnosti, model Velikih pet© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com