Suvremena psihologija, Vol. 16, No. 1, 2013, 21-32


Izvorni znanstveni članak

Ljestvica psihološke otpornosti kod adolescenata: Istraživanje valjanosti i pouzdanosti


Sefa Bulut -
Uğur Doğan -
Yunus Altundağ -

Puni tekst (engleski, str.21-32).pdf


Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je razvoj Ljestvice psihološke otpornosti kod adolescenata. Provedena su istraživanja valjanosti i pouzdanosti. U istraživanju je sudjelovalo 347 učenika srednjih škola. Faktorska analiza konstruktne valjanosti objasnila je 56,99% ukupne varijance, te otkrila 29 čestica i 6 faktora. Kriteriji za provjeru valjanosti uključili su Inventar rješavanja problema s korelacijom od 0,47, Beckovu ljestvicu beznađa s 0,61 i Ljestvicu lokusa kontrole, u kojoj je utvrđena korelacija od 0,46. Provjera pouzdanosti pokazala je da je Cronbachov alfa 0,87, 0,61 i 0,89 za vrijednosti dobivene na podljestvicama. Poslije jednomjesečnog razdoblja, rezultati test-retest korelacije bili su 0,87. U drugom istraživanju pouzdanosti, 27% usporedbi gornjih i donjih skupina otkrilo je značajne razlike na svim česticama. Na kraju, provjerena je korelacijska analiza ukupnih čestica te je utvrđena razlika između 0,59 i 0,81. Na temelju tih nalaza, možemo zaključiti da se Ljestvica psihološke otpornosti kod adolescenata može primijeniti u područjima obrazovanja i psihologije te da je pouzdan i valjan mjerni instrument.

Ključne riječi
ljestvica psihološke otpornosti, adolescent, valjanost, pouzdanost© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com