Suvremena psihologija, Vol. 18, No. 1, 2015, 43-60


Izvorni znanstveni članak

Uloga sociodemografskih karakteristika i radnih uvjeta u izgaranju na poslu


Eva Boštjančič - Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
Gaja  Zager Kocjan - Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
Janez Stare - Fakultet za upravu, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Puni tekst (engleski, str.43-60).pdf


Sažetak
U istraživanju smo pokušali utvrditi demografske varijable i radne uvjete koji se značajno razlikuju među skupinama osoba s različitim profilima izraženih osnovnih dimenzija izgaranja na poslu. Istraživanje, koje je provedeno u Sloveniji, uključilo je 942 sudionika koji su ispunili Inventar izgaranja na poslu Christine Maslach i mjeru radnih uvjeta. Utvrdili smo četiri odvojena klastera: nisko izgaranje, visoko izgaranje, visoku emocionalnu iscrpljenost i nisko osobno postignuće. Osobe u različitim klasterima značajno se razlikuju s obzirom na dob i broj djece u kućanstvu. Najviši udio mlađih ispitanika (ispod 30 godina) smješten je u klastere niskog osobnog postignuća i visoke emocionalne iscrpljenosti, dok je klaster niskog izgaranja imao najveći broj ispitanika starijih od 49 godina. Klaster visoke emocionalne iscrpljenosti imao je najveći broj ispitanika s malom djecom, dok je najveći udio ispitanika bez djece smješten u klaster niskog osobnog postignuća. Radno okruženje bez stimulacije glavni je faktor koji doprinosi osjećaju izgaranja. Naši rezultati upućuju na postojanje profila pojedinaca s različitim rasponom dimenzija izgaranja na poslu te su stoga važan doprinos prethodnim teorijskim nalazima utemeljenim na pristupu usmjerenom na varijable.

Ključne riječi
izgaranje na poslu, radni uvjeti, sociodemografske karakteristike© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com