Suvremena psihologija, Vol. 18, No. 1, 2015, 21-41


Izvorni znanstveni članak

Provjera osnovnih postavki modela poduzetničke orijentacije na hrvatskim poduzetnicima


Maša Tonković Grabovac - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Bojan Morić Milovanović - DIU Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb Web-rezultati DIU Libertas međunarodno sveučilište

Puni tekst (hrvatski, str.21-41).pdf


Sažetak
U posljednje se vrijeme u psihologijskoj literaturi može primijetiti sve veći interes za istraživanje poduzetništva. Malobrojna psihologijska istraživanja poduzetništva u Hrvatskoj dominantno su usmjerena na određivanje osobina poduzetnika, dok su istraživanja karakteristika organizacijske kulture i drugih organizacijskih procesa njihovih poduzeća u potpunosti zanemarena. Jedan od takvih konstrukata je poduzetnička orijentacija – fenomen koji se odnosi na procese i aktivnosti formiranja novih poslova, a uključuje pet osnovnih komponenti: inovativnost, proaktivnost, sklonost riziku, autonomiju i kompetitivnu agresivnost. S obzirom na to da postoje nalazi da je ona pod značajnim utjecajem okoline, valja provjeriti hoće li se ova struktura poduzetničke orijentacije replicirati i na uzorku hrvatskih poduzetnika. Stoga je svrha ovog istraživanja bila na uzorku hrvatskih poduzetnika provjeriti postavke 5-faktorskog modela poduzetničke orijentacije. Konfirmatorna faktorska analiza provedena na podacima prikupljenima u 252 mala i srednja hrvatska poduzeća potvrdila je pretpostavljenu multidimenzionalnu strukturu modela poduzetničke orijentacije. Dobiveni rezultati mogu poslužiti kao polazište za kreiranje intervencija s ciljem povećanja uspješnosti poslovanja hrvatskih malih i srednjih poduzeća.

Ključne riječi
poduzetništvo, psihologija poduzetništva, poduzetnička orijentacija, hrvatski poduzetnici, konfirmatorna faktorska analiza© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com