Suvremena psihologija, Vol. 22, No. 1, 2019, 39-52


Izvorni znanstveni članak

Povezanost akademske prokrastinacije, akademskog lokusa kontrole i osobina ličnosti s akademskim uspjehom


Gabriela Galić - Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
Krunoslav, ml. Matešić - Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
Ljiljana Pačić-Turk - Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

https://doi.org/10.21465/2019-SP-221-03

Puni tekst (hrvatski, str.39-52).pdf


Sažetak
Cilj istraživanja bio je ispitati odnos akademske prokrastinacije, akademskog lokusa kontrole, osobina ličnosti te akademskog uspjeha kod studenata. Također se ispitivala povezanost akademske prokrastinacije i osobina ličnosti. Varijable korištene u istraživanju objasnile su 20,1% ukupne varijance akademskog uspjeha. Akademska prokrastinacija nije ostvarila značajnu prediktorsku ulogu u objašnjavanju akademskog uspjeha. Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da je veći stupanj odgađanja akademskih obveza povezan s lošijim akademskim uspjehom, ali vrijedi i suprotno, što znači da studenti koji manje odgađaju akademske obveze postižu bolji uspjeh. Osim toga, prema rezultatima značajni prediktori akademskog uspjeha su savjesnost i neuroticizam. Pokazalo se da je akademska prokrastinacija povezana s visokim rezultatima na neuroticizmu, a niskim rezultatima na savjesnosti. Internalni lokus kontrole pokazao se kao značajan prediktor akademskog uspjeha, što bi trebalo značiti da studenti s internalnim lokusom kontrole postižu bolji akademski uspjeh od studenata s eksternalnim lokusom kontrole.

Ključne riječi
akademska prokrastinacija, akademski uspjeh, osobine ličnosti, lokus kontrole© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com