Contemporary Psychology, Vol. 23, No. 2, 2020


Table of contents Full text
Naslov/Impresum/Sadržaj (page 75-78) croatianpdf
Title/Impressum/Contents (page 75- 78)

Intelektualni status slijepe i slabovidne djece u hrvatskoj procijenjen WISC-om- IV tijekom obrazovanja i profesionalne orijentacije: osnovni nalazi i relevantni čimbenici (page 81- 107)
The Intellectual Status of Blind and Partially Sighted Children in Croatia Assessed by WISC-IV During Educational and Vocational Guidance: Basic Findings and Relevant Factors (page 81- 107) englishpdf
Ida Poljan, Mislav Stjepan Žebec, Lucija Manzoni
Original scientific paper
Prevalencija niskih rezultata na WISC-u-IV-HR: Jesu li niski rezultati uvijek razlog za zabrinutost? (page 109- 119)
Prevalence of Low Scores on the WISC-IV-HR: Are the Low Scores Always a Reason for Concern? (page 109- 119) englishpdf
Krunoslav ml. Matešić, Valentina Ružić, Antonia Štefanec
Original scientific paper
Uloga dimenzija ličnosti, stilova suočavanja i netolerancije na neizvjesnost u doživljavanju osjećaja koherentnosti (page 121-132) croatianpdf
The role of personality dimensions, styles of coping and intolerance to uncertainty in the sense of coherence (page 121- 132)
Boris Mlačić, Mihaela Ovčar
Original scientific paper
Odrednice seksualnog zadovoljstva: pregled istraživanja (page 133-160) croatianpdf
Determinants of sexual satisfaction: a review (page 133- 160)
Marijana Šuvak-Martinović
Review
Prvi udžbenici iz psihologije objavljeni u Hrvatskoj u 1870-ima (page 165-168) croatianpdf
(page 165- 168)
Krunoslav Matešić
Note
Indeks autora/Indeks ključnih riječi/Key Words Indeks (page 169-171) croatianpdf
(page 169- 171)


© Naklada Slap, with you since 1985. All rights reserved.
Kontakt: Head office

NAKLADA SLAP d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Branch office

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com