Contemporary Psychology, Vol. 11, No. 2, 2008, 177-209


Original scientific paper

Preparing for the Worst: Defensive Pessimism in Romantic Relationships


Tiona Žužul - Harvard Business School, USA

Fulltext (english, pages 177-209).pdf


Abstracts
Opsežni opus istraživanja podržava ideju da je obrambeni pesimizam, strategija pri kojoj pojedinci postavljaju niska očekivanja u rizičnim situacijama, adaptivna i pozitivna forma pesimizma. Međutim pojedini nalazi upućuju na to da obrambeni pesimizam nije adaptivan u svim situacijama, a osobito ne u romantičnim vezama. Longitudinalno istraživanje na studentima u romantičnim vezama (N = 227) pokazuje da obrambeni pesimizam uistinu nije korisna strategija u ovoj domeni. Obrambeni pesimizam ne štiti pojedinca od negativnih posljedica nakon prekida veze. Nasuprotno tome, obrambeni pesimizam usporava oporavak od prekida, koji je češći kod pesimista nego optimista. Obrambeni pesimizam također uzrokuje nepoželjne posljedice tijekom same veze. Obrambeni pesimisti su češće nezadovoljni svojim partnerima i općenito vezama. Obrambeni pesimizam također donosi dodatne psihološke “troškove” u ostalim područjima života: obrambeni pesimisti pokazuju niže razine životnog zadovoljstva nego optimisti. Ovi rezultati upućuju na to da iako obrambeni pesimizam može biti koristan u drugim domenama, on nije pozitivna strategija u romantičnim vezama.

Keywords
defensive pessimism, optimism, romantic relationships, break-up© Naklada Slap, with you since 1985. All rights reserved.
Kontakt: Head office

NAKLADA SLAP d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Branch office

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com