Suvremena psihologija, Vol. 11, No. 2, 2008, 273-285


Prethodno priopćenje

PIE profil kod veterana Domovinskog rata s kroničnim PTSP-om


Sanja Mršić Husar - Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Sisak
Anamarija Bogović - Psihijatrijska bolnica “Sveti Ivan”, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.273-285).pdf


Sažetak
Cilj je ovog rada bio utvrditi karakterističan profil na PIE upitniku kod kroničnog PTSP-a izazvanog ratnom traumom, te utvrditi razlike na dimenzijama upitnika kod veterana s različitim intenzitetom PTSP-a. U ispitivanju su korišteni instrumenti (PIE i M-PTSD) primijenjeni u okviru dijagnostičkih obrada 132 veterana s dijagnozom kroničnog PTSP-a liječenih u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan”, Zagreb u vremenskom periodu od 2000. do 2005. godine. Na PIE upitniku se dobiva profil prema kojem je rezultat na većini dimenzija ekstremno visok ili ekstremno nizak. Visoki rezultati su dobiveni na dimenzijama agresivnosti, nepovjerljivosti i depresivnosti. Izrazito niski rezultati su dobiveni na dimenzijama povjerljivosti, društvenosti, kontroliranosti i pristranosti, dok se samo na dimenzijama nekontroliranosti i bojažljivosti dobivaju rezultati koji tendiraju prosječnim vrijednostima, ali su još uvijek u kategoriji niskih rezultata. U pogledu razlika na dimenzijama PIE upitnika kod skupina veterana s višim i nižim intenzitetom PTSP-a, utvrđene su razlike između dvije skupine veterana na više dimenzija upitnika. Razlike su dobivene na dimenzijama povjerljivosti, nepovjerljivosti, agresivnosti, društvenosti i pristranosti. Prema dobivenim rezultatima veterani s višim intenzitetom PTSP-a biraju socijalno nepoželjnije odgovore, te se opisuju nepovjerljivijima, agresivnijima i manje društvenima.

Ključne riječi
Indeks profila emocija (PIE) profil, PTSP, ratni veterani© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com