Suvremena psihologija, Vol. 11, No. 2, 2008, 287-312


Prethodno priopćenje

Evaluacija novog instrumenta za procjenu seksualnog zadovoljstva


Aleksandar Štulhofer - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
Vesna Buško - Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb

Puni tekst (hrvatski, str.287-312).pdf


Sažetak
U radu se opisuju postupci izrade i provjere metrijskih svojstava Nove skale seksualnog zadovoljstva (NSSZ). Pregled postojećih mjera seksualnog zadovoljstva upozorio je na potrebu za instrumentom čija primjena ne bi bila ograničena spolom, seksualnom orijentacijom niti aktualnim intimnim statusom pojedinca. Nova skala seksualnog zadovoljstva temelji se na važnosti seksualnih aktivnosti, seksualne razmjene, seksualnih osjeta, seksualne usredotočenosti i emocionalne bliskosti. Konstrukcija i inicijalna evaluacija skale provedena je na šest nezavisnih uzoraka, od kojih su dva bila studentska, a ostali su uključivali sudionike iz opće populacije. Provedene analize glavnih komponenata uputile su na postojanje dviju međusobno povezanih dimenzija seksualnog zadovoljstva: faktora usmjerenosti na sebe te faktora usmjerenosti na partnera/-icu i seksualne aktivnosti. Analize unutarnje konzistencije dviju formiranih subskala od po deset čestica, kao i cjelovite skale od 20 čestica, pokazale su visoku pouzdanost rezultata neovisno o tipu uzorka, dobi, spolu i seksualnoj orijentaciji. U radu se navode i podaci o stabilnosti skalnih rezultata te povezanosti s mjerama nekih srodnih konstrukata. Predložena je i skraćena verzija skale (12 čestica), koja ciljano pokriva svih pet predloženih teorijskih dimenzija. Pokazatelji su pouzdanosti i valjanosti kratke verzije skale usporedivi s onima koji vrijede za cjelovitu verziju.

Ključne riječi
seksualno zadovoljstvo, seksualna orijentacija, spol© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com