Suvremena psihologija, Vol. 14, No. 1, 2011, 5-15


Izvorni znanstveni članak

Percepcija obiteljskog funkcioniranja: roditeljski nasuprot ne-roditeljskom stavu


Matija Svetina - Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
Erika Zabret - Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija
Boštjan Bajec - Filozofski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Puni tekst (engleski, str.5-15).pdf


Sažetak
Psihološka procjena obitelji uvelike se razlikuje od procjene pojedinca. Dok su ljestvice samoprocjene učinkovite kod pojedinca, rijetko su djelotvorne kod obitelji budući da članovi obitelji različito percipiraju njihov odnos. Percepcija pojedinca o obiteljskom funkcioniranju ovisi o brojnim faktorima, a uloga obitelji je samo jedan. Iako literatura o obiteljskom funkcioniranju izvješćuje o razlikama u razumijevanju obiteljskih odnosa među članovima, iznenađujuće je malo podataka o razlikama povezanim izravno s ulogom u obitelji. Ovo je istraživanje imalo za cilj ispitati razlike u percepciji obiteljskog funkcioniranja između pojedinaca s različitim obiteljskim ulogama. FACES IV primijenjen je na 538 ispitanika u dobi od 18 do 45 godina radi procjene percepcije pojedinca o koheziji, fleksibilnosti, komunikaciji i zadovoljstvu u obitelji. Analize su pokazale da je obiteljska uloga povezana sa svim dimenzijama obiteljskog funkcioniranja neovisno o dobi – pokazujući da obiteljsku ulogu pojedinca treba uvažiti tijekom interpretacije ljestvica samoprocjene obiteljskog funkcioniranja.

Ključne riječi
obiteljski odnosi, preuzimanje uloga, rana odrasla dob, tranzicija© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com